Модернізм

Модернізм (фр. Modeme – сучасний, новий)- напрям у літературі і мистецтві, який охоплює 10-60-ті роки XX ст. Характерні риси: розрив з традиційним мистецтвом, установка на створення нового мистецтва, в основу якого лягли екзістенційні принципи абсурдності людського буття і світу, аморалізм ніцшеанського гатунку, фрейдизм, постійне екпериментаторство, асоціальний герой. Конкретними формами прояву модернізму стали такі явища, як футуризм, абстрактне мистецтво, кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, “роман потоку свідомості”, екзістенціалістський роман і драма, драма абсурду, або антидрама, “конкретна поезія”, концептуальне мистецтво і таке інше.

Класиками модернізму вважають Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафку, А. Бретона, Е. Ійонеско, С. Беккета.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Модернізм