Моральність і прогрес – дві різні сторони життя суспільства

Моральність – це сукупність моральних законів, по яких живе людина, тобто законів, які він сам визначає для себе, залежно від виховання, що оточують його людей і т. д. Технічний прогрес – це розвиток продуктивних сил суспільства. Проте вони, як і будь-які сфери життя суспільства, повинні бути взаємозалежні між собою. Уважається, що моральність і моральні закони існували з моменту зародження суспільства й що моральність є вродженою властивістю людини, закладеним у нього самою природою.

Прагнення людини до технічного прогресу також проявляється

на самих ранніх стадіях розвитку суспільства. Розкриття моральних законів людиною з моменту зародження суспільства, безсумнівно, перетерпіло більші зміни.

Моральні закони стають більше гуманними, у них увійшли такі поняття, як свобода особи, повага до особистості (зрозуміло, розвиток моральних законів розглядається на більшості населення й у розрахунок не приймаються окремі випадки аморальності, що існували завжди). Такий процес можна назвати моральним прогресом. Наявність же технічного прогресу не викликає сумнівів. Так яким же образом взаємодіють ці прогресі?

Чи обумовлює технічний прогрес

розвиток моральності або, навпаки, вони розвиваються незалежно друг від друга? Сучасні письменники часто звертаються до майбутнього, намагаючись зрозуміти й висловити свою точку зору на те, як будуть розвиватися моральний і технічний прогрес. Існують різні точки зору: що моральний прогрес надалі підкорить або, навпаки, що моральний прогрес досяг кінцевої крапки свого розвитку й далі розвиватися не будуть і т. д. Проте людство пройшло вже досить довгий шлях розвитку моральних законів і технічного прогресу, і, розглядаючи цей шлях, напевно можна простежити їхню взаємодію.

Моральний і технічний прогресі, як свідчать теорії розвитку суспільства Канта, Маркса й інших, зародилися одночасно на зорі цивілізації й з тих пор розвивалися паралельно один одному: з розвитком продуктивних сил розвивається й поняття про моральність. На історичних джерелах неможливо простежити залежність одного прогресу від іншого. Але, бути може, вони розвиваються незалежно друг від друга.

Цьому існують підтвердження в сучасних історичних знахідках. У наукових періодичних виданнях неодноразово друкувалися повідомлення про народності, що не розвивалися технічно, але моральні закони, що мали, відповідні сучасним.

Але хоча моральність і технічний прогрес розвиваються незалежно, це не виходить, що вони зовсім не взаємодіють між собою. Це означає лише те, що при відсутності одного із цих факторів іншої буде розвиватися (хоча суспільство й не буде повноцінним). Сфери взаємодії їх дуже великі.

Як писав відомий релігійний діяч Філарет, одним з головних законодавців моральних законів є релігія. У сучасному суспільстві. в основному зберігаються моральні закони, проголошувані найпоширенішими релігіями. Але з розвитком технічного прогресу багато з людей стали атеїстами, що трохи змінило моральні закони. Також змінилася зовнішня сторона самої релігії, але сама її суть залишилася незмінною.

Також технічний прогрес помітно вплинув на поширення морального прогресу. Серед моральних законів з’явилося дбайливе відношення до навколишнього середовища. У свою чергу, моральність направляє технічний прогрес, стримуючи його розвиток у деяких галузях і сферах життя (наприклад: у виробництві зброї, у забрудненні навколишнього середовища).

Моральний і технічний прогресі персоніфікують собою розумовий і духовний розвиток людини. Людина, як уважають психологи, розвивається незалежно розумово й духовно. І в цьому випадку суспільство можна назвати єдиним людським організмом, що розвивається по тим ж законам, що й окремий індивідуум. І кожний член суспільства повинен робити все можливе, щоб цей організм був повноцінним і однаково добре розвиненим і технічно й морально.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Моральність і прогрес – дві різні сторони життя суспільства