Національний міф у романі “Нескінченний тупик”

Національний міф – це ідеалізоване подання нації пр самій себе, або, як пише Галковский, таке сплетення фактів і вимислу, що для певного національного соціуму звучить як “Істина”. Демифологизация національних (і соціальних) міфів – одне з найважливіших завдань постмодерністської літератури, що сприяє звільненню народів від самоосліплення й утопізму

Своєрідність російського міфу дозволяє оттенить його співвіднесення з германським міфом. В основі германського міфу лежить, за спостереженнями Бердяєва (до якого відсилає Одиноков),

прагнення до раціоналізації й організації (окультуренню) несвідомого, іраціонально-хаотичного, що сприймається німцем як борг, породжуючи непомірні домагання. “… Християнський світогляд після відображення в океані (германського) несвідомого логічно переймає властивості Вотана по ту сторону небес” В основі російського міфу лежить ірраціональне прагнення до втечі від світу-хаосу й пошук порятунку в трансцендировании життя.

Християнський світогляд після відображення в океані російського несвідомого приводить до появи подання про Святу Русь – рятівниці людства. “Свята Русь – це… насамперед

метафізичне й містичне поняття, а не живаючи реальність. Її начебто немає в дійсності, і разом з тим, одночасно, вона присутня як ідеал, про яке завжди пам’ятає й марить російська земля”.

Несвідоме в росіян домінує над свідомістю, утопічне – над реальним. Одиноков у зв’язку із цим цитує Розанова: “Єврей знаходить “батьківщину” у всякім місці, у якому живе… Єврей – космополіт, громадянин миру, росіянин – псевдополит. Він і на своїй батьківщині чужий ” , тому що щирою батьківщиною вважає Царство Небесне.

Саме життя для такий країну-ченця, що присвятив себе служінню Богу, якийсь традиційно була Росія, – лише підготовка до щирого життя; вона живе апокаліпсичними й эсхатологическими настроями, дихає християнством у його “чистому виді” (містичне християнство). Одиноков називає російське суспільство занадто християнським, монотонно християнським, чисто й високо християнським

Ідеал росіян настільки високий, що знецінює реальність, породжує до неї вороже відношення, здатне досягати ступеня сатанинської зловтіхи. Тому зворотний бік трансцендентального ідеалізму – нігілізм. В “Вихідному тексті” Галковский характеризує російські нації як нації “із соціалістичної (нігілістичної) пустелею в душі” (Континент, 1994, №81, с. 233), називає Росію прабатьківщиною екзистенціалізму. Ступінь заперечення в росіян прямо пропорційна силі твердження потойбічного ідеалу, має колосальну психічну енергетику (так звана “пристрасність” росіян, відзначена Н. Лосским). Інстинкт самозбереження в націй ослаблений ірраціональним потягом до смерті.

Адже християнство “у чистому виді” – це і є прагнення до небуття, – слідом за Ницше, але стосовно саме до росіянці ментальности затверджує Галковский і розкриває “логіку” даного прагнення: “або жити в цьому світі й боротися зі злом, але втратити святість, або вмерти на хресті й святість зберегти, давши тим самим миру ідею святості. Ідея Святої Русі – це ідея смерті й збереження святості”. Повною мірою танатоидальное прояв колективного несвідомого російських націй оголює маніакальна ідея жертвування Росією заради порятунку миру, що простежує Одиноковим у багатьох російських мислителів, від Чаадаєва до Бердяєва. Томас Манн сказав, що німецькому народу властиво вирішувати свої внутрішні проблеми за рахунок усього миру. Можна додати, що росіянинові народу властиво вирішувати світові проблеми за свій власний рахунок”, – зауважує автор-персонаж (с.

420).

Заперечення реального миру й ірраціональний потяг до смерті – це те, що ріднить Росію зі Сходом (індуїзмом і буддизмом насамперед), хоча для російської людини поняття добра й зла існують. Початок європеїзації пов’язане з активацією іншого прояву

Колективного несвідомого – інстинкту життя й із протиборством Танатоса й Еросу. “Прийняття античного логосу Аристотеля – це відмова від святості, але збереження російського миру”, – констатує Галковский.

Інтегрування в російську культуру фаустовского початку збігається з переорієнтацією на світський тип держави за зразком країн Західної Європи. Релігійно-міфологічний погляд на мир починає поступово руйнуватися. У тріщини колишнього моноліту проникають масонські, атеїстичні, наукові, соціалістичні ідеї.

У таких формах Росія переборювала “невиліковний східний традиціоналізм і пассеизм” (Ортега-и-Гассет), що задушили не одну культуру (Єгипет, Візантія й ін.), які зупинялися у своєму розвитку, “костеніли”.

“Уперте прагнення зберегти самих себе в границях звичного, щоденного, – пише Ортега-и-Гассет, – це завжди слабість, занепад життєвих сил” 310, с. 243. Росія ж була молода (у порівнянні зі Сходом і Заходом). Вона одночасно тяглася до нового й лякалася його як заборонного плода, диявольської спокуси.

Вищим вираженням самосвідомості цієї взрослеющей Росії стає російська література XІX в., що здійснювала в рамках естетики відразу безліч завдань і, по суті, що замістила ще що тільки почала складатися російську філософію, соціологію, психологію й т. д. – всі, у чому бідувало російське суспільство. Саме література з’явилася духовним мостом між Росією й Заходом (фатально збіглим уперед, за словами Галковского, Заходом), схрещуючи в собі обидві культурні традиції

Література відкриває для російської людини цінність такого феномена, як життя. Життя стає об’єктом эстетизации (наприклад, у Пушкіна) і тим самим “реабілітується”. Одночасно зазнає критики все, що спотворює життя, робить її вульгарної, потворної

Література відкриває для російського суспільства цінність людської особистості, людської індивідуальності, починає глибинне пізнання людини. Вона несе із собою нову для Росії філософію гуманізму, пропонує більше розкріпачену модель існування російського мира

Найсильнішим чином офарблює літературу релігійна традиція з її культом Бога як вищої правди, ідеєю Соборності, учительски-проповедническим пафосом. Звідси – висота ідеалу, моральний максималізм, моралізування росіянці літератури

Разом з тим у літературі переломлюються радикалистские ідеї, що проникають у російське суспільство й накладаються на традиційний нігілізм росіян стосовно всього, що “від миру цього”. Центром духовного життя країни протягом сторіч була релігія, тепер він почав зміщатися убік літератури. “Суть у тім, що росіяни релігію замінили літературою. Тобто якимось міфом”, – читаємо в “Нескінченному тупику”.

ЧиНормально відношення до літератури як до релігії? У якому ступені література здатна бути духовним керівником націй, регулятором соціального поводження людей? Яка специфіка російської літератури і її культуристорическая роль – до рішення цих питань Галковский підходить, не тільки відмовляючись від сталого шаблона, але й передоручаючи свої міркування що юродствує Одинокову, що підриває й перекидає весь канонізований, несучий відбиток загальнообов’язкової догми, що розвиває із цією метою й зовсім завиральние ідеї, що провокує виявлення поглядів, звичайно приховуваних, що вважаються ганебними, балансуючому між твердженням/запереченням

Самотнє прагне розвінчати “міф” російської літератури”, нападаючи на неї з позицій державника й релігійного мислителя, складаючи провину за підготовку революційного вибуху шляхом порушення відрази до реальності. Якщо релігія розцінюється їм як оплот держави, то література XІX в. – як початок антидержавне, деструктивне. Одиноков відмовляє їй у правдивому зображенні життя й любові до людей, приписує роль провокатора, що збуджував темні інстинкти. І на кару ставить російську літературу за погане поводження в кут, привселюдно вичитує.

Серйозний Одиноков або знущається з довірливого читача, сказати з усією визначеністю неможливо. У всякому разі, проробляється зовсім несподівана версія, вивертається навиворіт те, що стало аксіомою (загальним місцем).

Ця версія й система доказів цікаві в багатьох відносинах. По-перше, вони личностни, і, навіть ні із чим не погоджуючись, з неослабним інтересом стежиш за тим, як працює карнава-лизированная думка. Видовище захоплююче – як у цирку: знаєш, що розпилює жеется, що, виявиться цілої, а однаково за всіма маніпуляціями стежиш не відриваючись. По-друге: намагаючись розвінчати “міф” російської класики, Одиноков насправді руйнує різноманітні стереотипи, що стосуються російської літератури XІX в.,

Рівною мірою можна сказати, що він пародіює нападки на російську літературу, перетворювану сьогодні у винуватницю всіх російських лих


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Національний міф у романі “Нескінченний тупик”