Наше слово

“Наше слово” – український тижневик, який виходить у Польщі з 1956 як орган. Українського суспільно-культурного товариства (УСКТ). Основний напрям “Н. с.” – висвітлення культурного життя українців у Польщі.

Щотижневик подавав інформаційні матеріали про радянську Україну, культурні та літературні події. Незважаючи на утиски цензури, “Н. с.” намагалося впливати на збереження українцями Польщі їхньої національної тотожності. Від 1990 щотижневик видає Об’єднання українців у Польщі (ОУП), яке постало замість УСКТ.

“Н.

с.” з увагою ставиться до проблем Української греко-католицької та Православної церков, стежить за функціонуванням українського шкільництва в Польщі тощо. Одна із сторінок тижневика присвячується лемківській проблематиці, подаються матеріали про культуру, звичаї, традиції лемків, вміщуються повідомлення про заходи, які проводить Об’єднання лемків (ОЛ). Редакція “Н. с.” міститься у Варшаві.

Головними редакторами були М. Щирба, А. Гошовський, Г. Боярський, М. Вербовий, Р. Галан, від грудня 1993 – М. Чех. “Н. с.” має додаткові видання. Одне з них – “Наша культура” – літературний та науково-популярний

щомісячник, навколо якого об’єдналися поети О. Лапський, Я. Гудемчук, М. Лучак, I. Златокудр, Є. Самохваленко, О. Табський, Ольга Петик, Ірина Рейт, прозаїки А. Верба (Середницький), Наталя Ожибко-Волошанська, С. Павлище, Л. Бучило та ін. Додаток засвідчив і розвиток української наукової думки в Польщі. На його сторінках друкувалися літературознавці С Козак, В. Назарук, В. Мокрий, Яр.

Грицковян, мовознавець М. Лесів, історик С. Заброварний. Особлива увага надавалася польсько-українським культурним взаєминам. Від другої половини 80-х “Наша культура”, залишаючись вірною своєму основному напрямові, дедалі частіше публікує матеріали публіцистичного спрямування, що торкаються проблем історичного минулого, життя українців у повоєнній Польщі. Наприкінці 80-х через матеріальну скруту додаток виходить з перервами. Брак коштів став причиною остаточного припинення видання у 1991.

При “Н. с.” функціонують два додатки: “Світанок” – для дітей і шкільної молоді та “Криниця” – видання для жінок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Наше слово