Образ народного співця в поезіі Тараса Шевченка

Великий украінський письменник, людина з незвичайною, тяжкою долею, з світовою славою поета-правдолюбця Ї це Тарас Шевченко. Його думки зрозумілі усім пригнобленим, усім тим, хто хоче вільного, радісного і щасливого життя. Чому ж поезія Шевченка має не тільки національне, але і світове значення?

Творчість поета-демократа у великій мірі вирішила подальший розвиток украінськоі літератури, бо не було жодного відомого письменника другоі половини XІX Ї початку XX ст., який би не відчув впливу Т. Шевченка. Максим Рильський зазначав, що “як пушкінський

реалізм освічував шлях російській літературі, так реалізм Шевченка освічував шлях украінській літературі”.

Своєю славетною збіркою “Кобзар” він започаткував нову епоху не тільки в історіі украінськоі літератури, а й у духовності. Думки Шевченка-поета, борця-революціонера завжди звернені до майбутнього, вони надихають нові покоління. Ця людина завжди служила правді і боролася за щасливе майбутнє свого народу. І зброєю у цій боротьбі поет зробив слово: Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло іх Поставлю слово. І дійсно, на той час процес становлення новоі украінськоі літератури відбувався

одночасно із процесом розвитку науки і культури. А твори Т. Шевченка є зразками глибокоі народності, критичного реалізму.

У літературі з’являються нові героі: селяни-протестанти Ї бунтарі, повстанці, борці проти феодального гніту. Література збагатилася новими жанрами: ліро-епічна поема, політична поезія, оповідання і повість…

Він був основоположником критичного реалізму і в украінському образотворчому мистецтві. Його чудові картини, рисунки, гравюри вчили інших правдиво і багатогранно відбивати сучасну дійсність. Цінність художніх творів полягає в гострому викривальному змісті, чіткий соціальній спрямованості. І в своіх безсмертних поезіях, і в живописних полотнах Шевченко пропагував світлі ідеали свободи, рівності; закликав народ до боротьби проти усіх гнобителів простому люду конкретний шлях цієі боротьби, цим самим впливаючи на розвиток і літератури, і мистецтва, і духовноі культури.

В Украіні “родилась, гарцювала козацька воля”. І про неі добрим людям. Кобзарі співають, Все співають, як діялось, Сліпі небораки, Бо дотепні… Це уривок із поезіі Шевченка “Думи моі, думи моі…”.

Ці слова Ї правдивий пролог до першоі збірки Шевченка і до всієі його творчості. Назва іі дала літературне наймення поетові, з яким він назавжди увійшов у свідомість нашого народу. Образ народного співця ми зустрічаємо в багатьох поемах Шевченка: “Перебендя”, “Гайдамаки”, “Катерина” та інших. У поемі “Перебендя” перед нами

Ї постать кобзаря, наскрізь реальна, живцем вихоплена з дійсного украінського життя. Він Ї бідний сіромаха, що ночує “попідтинню, сирота, що не має хати. Живе тільки піснею, нічим не журиться. Співає скрізь, де тільки збираються люди.

У піснях його і радість, і смуток, вони на кожний випадок життя. У степу на могилі співає кобзар, і слухач його Ї тільки вітер у полі. Бо співає він для себе у хвилини високого Божого натхнення. Це великий митець, який чує все: і що вітер говорить, і про що співає море.

Він самотній, не завжди зрозумілий людям. Логічним продовженням цього образу є образ кобзаря Волоха в поемі “Гайдамаки”. Це пісенна душа гайдамаків.

Своіми піснями він веде іх у бій.

Сю ніч погуляєм, Ляхів погойдаєм, Та так погуляєм, Що аж пекло засміється, Земля затрясеться, Небо запалає… Участь кобзарів у повстанні Ї історичний факт. Вони проходили кривавими шляхами разом з повсталим народом. Кобзар Волох Ї це художнє втілення козацькоі вольниці, героізму і завзяття, козацького сміху, дотепу й жарту. Зовсім інша роль образу кобзаря в поемі “Катерина”.

Він з’являється в останній частині поеми. Цим образом письменник продовжує біографію Івася. Хлопчик стає поводирем кобзаря. Мабуть, кобзар зуміє історію Івася розповісти людям.

Вона стане однією з його пісень, і доля сироти, його нещасноі матері Катерини схвилює не одне серце. Тарас Шевченко підніс образ кобзаря до символу. Він виразник національного болю Украіни, захисник знедолених і глашатай волі та незалежності рідного краю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Образ народного співця в поезіі Тараса Шевченка