Окраса світової літератури

М Ихайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року в місті Вінниці в сім’ї дрібного чиновника. Навчався в Шаргородському духовному училищі, брав участь у політичних гуртках народників.

Літературна спадщина Михайла Михайловича Коцюбинського чимала й різноманітна: новели, оповідання, повісті. Творчість письменника підтвердила й підняла на ще більшу висоту престиж українського художнього слова.

В одному з листів до І. Франка М. Коцюбинський, стверджуючи, що український інтелігентний читач, вихований на кращих

зразках європейської літератури, має надію, що й рідна література розширить спектр спостереження, створюватиме картину різних сторін життя усіх, а не однієї якоїсь верстви, хотів би, щоб літературні Твори порушували філософські, соціальні, психологічні історичні Теми тощо, висловив нові творчі засади української літератури. Саме на цих засадах працював письменник упродовж усього життя. Своє ідейно-естетичне кредо він висвітлив у багатьох художніх творах.

Одне з найважливіших творчих досягнень Коцюбинського, окраса не тільки української, а й світової літератури початку XX століття – повість М. Коцюбинського

“Раїа тог§апа”. Незначний обсяг, проте багатий зміст цього твору. Повість відзначається актуальністю порушених соціальних, морально-етичних питань, сприймається як епопея боротьби українського селянства за землю і волю і посідає одне з найвизначніших місць серед творів про пошуки людьми шляхів до кращого майбутнього.

Серед останніх творів Коцюбинського вагоме місце посідає повість ” Тіні забутих предків “, написана під впливом глибокого захоплення письменника Гуцульщиною. Цей твір став одним із кращих художніх полотен про чудовий світ поетичної творчості гуцулів, це гімн красі життя, світлим почуттям людини. Доля Івана і Маріч-ки, їхнє високе, світле Кохання розкриваються в органічному зв’язку з неповторною карпатською природою, оповитою самобутніми легендами й віруваннями.

П Роза Коцюбинського, як і творчість Лесі Українки, В. Стефаника, О. Кобилянської, В. Винниченка, М. Вороного, допомогла помітити появу, зростання, вдосконалення художніх прийомів і засобів, що стали визначальними як в українській, так і в інших європейських літературах нашого століття. Ці художні пошуки здійснювалися на засадах модернізму, що спричиняється не тільки до виявлення таких стильових течій, як імпресіонізм та символізм, а й до їх нерозривного переплетення у творчості окремих письменників, Коцюбинського зокрема. Новаторський погляд на людину, яскраво вирізняє його на тлі літературних здобутків попередньої епохи, тобто відділяє новітню літературу від нової, розвиток якої відбувався в XIX столітті.

Помер М. Коцюбинський 25 квітня 1913 року, похований у Чернігові.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Окраса світової літератури