Основні конфлікти і тема п’єси І. Карпенка-Карого “Хазяїн”

Основні конфлікти і тема п’єси І. Карпенка-Карого “Хазяїн”

І. Карпенко-Карий – видатний творець української реалістичної драми. Його творчість знаменувала найвище досягнення критичного реалізму в українській драматургії XIX століття. Створені ним п’єси відіграли важливу роль у розвитку українського театру.

У створенні повноцінної літературної комедії Карпенку-Карому також належить провідне місце. Комедії його завжди відзначаються глибоким суспільним змістом і актуальністю.

У сатиричній комедії “Хазяїн”

Карпенко-Карий не тільки викрив потворні явища капіталістичної дійсності, а й висміяв моральне убозтво глитаїв, які в гонитві за наживою втрачають людську подобу, стають огидними і жалюгідними хижаками. У листі до сина Назара автор так визначив тему цієї комедії: “Хазяїн” – це зла сатира на чоловічу любов до стяжання, без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання!”

Основою комедії є сміх – убивча сила, скерована на викриття негативних явищ життя. У центрі п’єси – реалістично змальовані негативні персонажі, яких драматург “бичує сатирою страшною”.

Дія комедії, її сюжет виникають на основі

конфлікту, породженого суперечностями суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а тисячі – наймитами і жебраками. У постійному непримиренному конфлікті перебуває головний “герой” комедії, мільйонер Терентій Пузир, з усіма, хто насмішиться стати на перешкоді здійсненню його хижацьких планів. Пузиреві добре відомо, що головним джерелом його збагачення є жорстока експлуатація робітників. Ненаситна жадоба до наживи штовхає експлуататора на шлях злочинних махінацій.

Він добре усвідомлює, що, погодившись взяти участь у прикритті банкрутства купця Михайлова, порушує державні закони. Пузир боїться відповідальності, та не може з собою нічого вдіяти. Прагнення одержати “кругленьку суму грошей – двадцять відсотків” від валової виручки – бере гору над усіма іншими почуттями і примушує його стати на цей небезпечний шлях.

Пузир планує збільшити свої багатства також за рахунок шлюбу дочки Соні з сином багатія Чобота. Його не цікавлять почуття дочки, яка любить учителя гімназії Калиновича. Так у творі накреслюється ще один конфлікт – конфлікт Пузиря з рідною дочкою.

Під час здійснення хижацьких намірів Пузиря зростає напруження й ускладнюються взаємини між багатієм та його робітниками. Селяни не витримують жорстокої експлуатації і в мануйлівській економії спалахує стихійний бунт. Пізніше розкривається махінація з банкрутством, і над Пузирем нависає загроза арешту.

Дочка Соня не скоряється волі батька і відмовляється одружуватися із нелюбом, багатієм Чоботенком, а з самим Пузирем, внаслідок його страшної скупості, стався нещасний випадок, і йому загрожує смерть.

Сповнена викривального сатиричного пафосу, комедія Карпенка – Карого правдиво змальовує методи капіталістичної наживи. Письменник-реаліст переконливо показує, що багатство Пузирів виростало на визиску тисяч селян-бідняків.

Показуючи в комедійному плані загострення конфліктів, що постають у житті “чумазих”, володарів “темного царства”, драматург підносить драматичну ідею боротьби проти усієї системи гноблення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні конфлікти і тема п’єси І. Карпенка-Карого “Хазяїн”