Основні мотиви лірики Лесі Українки

Леся Українка – видатна українська поетеса.

Основні теми та мотиви творчості письменниці.

1. Інтимна лірика. (Значне місце в творчості письменниці посідає інтимна лі­

Рика. Почуття кохання – вічна тема. Значна частина поезій авторки за­сновані на автобіографічному матеріалі (зокрема, мотиви розлуки, втрати коханого, кохання без взаємності). Почуття письменниці до її близького друга Сергія Мержинського не було взаємним.

Сергій Мержинський по­мер через тяжку хворобу. Усю гіркоту цієї втрати авторка зобразила у про­никливих,

сповнених драматизму поезіях.)

2. Єдність людини та природи. (Природа у творах авторки жива та одухотво­

Рена, людина ж відчуває і живе в резонансі з природою. Навіть у поезіях, які не належать до пейзажної лірики, письменниця вводить картини явиш природи, які підкреслюють внутрішні переживання ліричних героїв, а іно­ді – і зумовлюють їх.)

3. Філософські питання. (У своїх творах авторка не оминає вічних філософ­

Ських питань – проблеми вибору, проблеми життя та смерті, добра і зла, служіння добру, гріха та спокути. Вона намагається знайти власну відпо­відь на ці питання. І навіть якшо самі питання

лишаються відкритими, роздуми письменниці є дуже цінними для читача, бо спонукають до влас­ного пошуку, навчають та підтримують порадою.)

4. Роль митця в житті суспільства. (Важливі проблеми ролі мистецтва в жит­ті нації, взаємодії влади та мистецтва, сила та навіть магія слова – все це хвилює письменницю. ІУІитець мислиться не просто як творець абстрак­тного, а і як пророк для свого народу, як людина, котра формує думку лю дей, спонукає їх до дії та до поміркованості у своїх діях, несе духовність, силу, життєву мудрість.)

5. Роздуми над долею народу. (Розмірковуючи над долею нашого народу, Леся

Українка висловлює у своїх творах принципово нове, як на той час. Вона спонукає до дії, до боротьби за краще майбутнє, закликає не тужити мар­но, а робити усе можливе задля того, щоб змінити світ на краще.)

6. Переспіви сюжетів зі світової літератури. (Мандрівні сюжети, образи зі світо­

Вої літератури Леся Українка зображує у кількох своїх творах. Зокрема, це образ Кассандри та образ Дон Жуана (“Камінний господар”). Але це не про­сто переспів вже відомого, а переосмислення, роздуми над філософськими проблеми, введення української літератури в європейський контекст, роз­гляд проблем власної нації у межах вже існуючих історичних метафор.) іll.

Новаторство Лесі Українки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні мотиви лірики Лесі Українки