Особливості роману “Вершники” Ю. Яновського

“Вершники”-перлина творчості Ю. Яновського. П. Г. Тичина сказав, що саме цим романом новітня українська література склала екзамен на атестат зрілості. Тема громадянської війни постає у творі по-справжньому героїчною й романтичною.

Автор правдиво показує трагедію цілої родини Половців, яких революція розкидала по різні ідеологічні фронти.

Особливо яскраво виявилася в цьому творі композиційна майстерність Яновського. Роман складається із восьми сюжетно завершених новел (“Подвійне коло”, “Дитинство”, “Шаланда в морі”,

“Батальйон Шведа”, “Лист у вічність”, “Чубенко, командир полку”, “Шлях армій”, “Адаменко”), які в сукупності передають панораму періоду громадянської війни.

“Вершники” – новелістичний роман.

– Роман складається з восьми композиційно й сюжетно пов’язаних новел.

– Відсутність хронологічної послідовності в розгортанні подій.

– Використання кінематографічного прийому монтажу “кадрів”.

– Має ознаки народної думи, героїчної поеми, новели.

– Виняткових героїв автор показує у виняткових обставинах.

– Головний мотив – розпад

людського роду, що почався з революцією.

– Правдивість і типовість у відтворенні історичних подій та змалюванні дійових осіб.

Проблеми порушені в романі

– Трагедія роду й народу.

– Розпад родини заради ідеї.

– Революція і народ.

– Політичні платформи різних партій і політичних сил.

– Відданість справі.

– Творча праця та духовні цінності.

– Проблема братовбивчої громадянської війни.

Роман розпочинається новелою “Подвійне коло” . Автор зразу вводить нас у шквал гарячих подій літа 1919 року. На степових просторах ллється кров чотирьох братів, обдурених, осліплених ворожими проповідями шовіністів і монархістів, націоналістів і анархістів.

Новела “Подвійне коло” (коло інтересів класових і родинних) – класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий час в історії свого народу, коли брат убиває брата. Той “умовний” бій у степу під Компановкою символізує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент зовсім на іншому – автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона й задля нового життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості роману “Вершники” Ю. Яновського