П. КУЛІШ. “ЧОРНА РАДА” – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН

Тема. П. КУЛІШ. “ЧОРНА РАДА” – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН

1. Художній твір на історичну тематику, який близький за змістом до роману П. Куліша “Чорна рада”.

А Літопис С. Величка.

Б Літопис Г. Грабянки.

В Літопис Самовидця.

Г “Повість минулих літ”.

2. За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі?

А Розбійництва.

Б Участі у війнах проти ляхів.

В Гноблення селян.

Г Отримання спадщини від заможного дядьки.

3. Прислів’я, яке використав Василь Невільник у своєму зверненні

під час зустрічі зі Шрамом.

А “Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться”.

Б “Який гість, така йому і честь”.

В “Милий гість не часто буває”.

Г “Чим багатий, тим і радий”.

4. Улюблена справа пана Череваня.

А Бджолярство.

Б Рибальство.

В Мисливство.

Г Гончарство.

5. Шрам одночасно був попом…

А І вчителем.

Б Лікарем.

В Полковником.

Г Хорунжим.

6. Про якого гетьмана козаків не згадується у творі?

А Т. Трясила.

Б П. Павлюка.

В І. Брюховецького.

Г С. Зборовського.

7. Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня?

А

Героїчне минуле України.

Б Сум країни через смерть Б. Хмельницького.

В Страждання козаків у турецькій неволі.

Г Красу рідного краю.

8. М. Черевань називав божком…

А Сталеву шаблю.

Б П. Шрама.

В Жбан із Польщі.

Г Кожного, хто відцурався віри християнської.

9. Обряд, який відбувся під час гостювання Шрама у Череваня.

А Ворожіння на щасливу долю.

Б Сватання.

В Нашіптування хвороби.

Г Хрестини.

10. Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: “Не любив ніяких сварок”?

А Про Т. Сурмача.

Б І. Шрама.

В М. Череваня.

Г Товстопикого синьокаптанника.

11. М. Черевань “пішов би до запорожців”, якби:

А Умів добре орудувати зброєю.

Б Досконало знав їх звичаї і побут.

В Він не вірив у Бога.

Г Не мав дружини.

12. “Я. Сомко був воїн уроди, возраста і красоти зіло дивної”,- так зазначалося…

А У Біблії.

Б Літописах.

В Сказаніях.

Г Житіях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

П. КУЛІШ. “ЧОРНА РАДА” – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН