Павло Грабовський – співець трудового народу

Я не співець чудовної природи

З холодною байдужістю її.

З ума не йдуть знедолені народи,

Їм я віддав усі чуття мої.

Слова ці належать відомому українському поетові, революціонеру-демократу, співцю трудового народу П. Грабовському. Уся суспільно-політична діяльність і творчість поета нерозривно пов’язані з життям трудящих, їх думи і прагнення становили ідейну основу творчості поета, були її головним джерелом. Поет обстоював мистецтво ідейне, бойове, покликане служити народові в боротьбі за визволення трудящих. У ряді своїх

віршів, наприклад “Швачка”, “Трудівниця”, поет зображує гірку долю трудівників.

У поезії “Швачка” розкриваються почуття й думки трудівниці, замученої надмірною працею. Убога швачка, яка “з раннього ранку до пізньої ніченьки” змушена не випускати голки з рук, тяжко страждає від крайньої фізичної втоми. Але ще більшого болю завдає трудівниці те, що наслідки її праці може зневажити вередливе, зніжене паненя. Швачка – не кріпачка, а формально вільна людина.

Однак, крім своїх робочих рук, вона нічого не має і, щоб не вмерти з голоду, змушена працювати на панів, на багатих. Це необхідність для.

неї. Трудівниця усвідомлює власну гірку долю.

З гірким болем висловлюється у поезії ненависть швачки до тих, на кого їй доводиться тяжко працювати.

А ось вірш “Трудівниця”, де поет зображує гірку долю молодої сільської вчительки, яка самовіддано працювала для народу й передчасно зійшла в могилу. Поет славить невтомну працю вчительки, її любов до дітей, її життєвий подвиг.

В непогідь, стужу злиденну

(Певно, сама сирота!)

Зайде в хатину нужденну,

Словом усіх привіта.

Дасть, коли треба, поради,

Викладе все до пуття…

Для дітей трудящих вчителька була ясним світлом у похмурому й темному житті. З її смертю “втратили неньку сирітки, втратили промінь вони”. Поет викликає глибоке співчуття до долі трудящої людини у буржуазному суспільстві.

Творчість П. Грабовського служила трудящим, справі їх визволення від експлуатації. Силою своїх художніх образів орієнтувала людей у складних життєвих ситуаціях, виховувала свідомість, почуття і характер, кликала до боротьби й перемоги.

“Як співець трудового народу, як безкомпромісна, глибоко принципова людина ввійшов Грабовський у нашу літературу”, – писав М. Рильський. І ми у повній мірі поділяємо його думку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Павло Грабовський – співець трудового народу