Павло Карлович Штернберг

Павло Карлович Штернберг – астроном, революційний і державний діяч, член Комуністичної партії з 1905 р. П. К. Штернберг народився в місті Орлі. Ще в гімназичні роки він захопився астрономією. В 1887 р. він закінчив фізико-математичний факультет Московського університету, був учнем Ф. А. Бредихина.

По закінченні університету П. К. Штернберга запросили працювати на обсерваторії Московського університету, а в 1916 р. він став директором цієї обсерваторії. П. К. Штернберг із 1914 р. був професором Московського університету. Будучи поборником вищого

жіночого утворення в Росії, з 1901 р. викладав на Вищі жіночі курсах

До лютого 1917 р. ніхто на університетській обсерваторії, де він жив і працював, не знав, що він – активний член Московського комітету партії більшовиків, керівник його Військово^-технічного бюро, що підготовляло збройне повстання Штернберг брав активну участь у Великій Жовтневій соціалістичній революції, був членом Центрального штабу Червоної гвардії, очолював бойові дії робітників у Замоскворечье. Після Жовтневої революції П. К. Штернберг брав участь у розробці положення про вищу школу, що широко відкрила дверей людям з народу. У роки громадянської

війни він був членом Реввійськрада Східного фронту. В області астрономії П. К. Штернбергу належать важливі новаторські праці по трьох наукових проблемах. Він вивчав рух земних полюсів, що викликає зміну широт різних місць на Землі.

Одним з перших він застосував фотографію для точних вимірів в астрономії (особливо для вивчення подвійних зірок). Багато уваги він приділяв роботам з визначення сили ваги (гравіметрія) у різних місцях Європейської Росії. Ці роботи мають велике практичне значення: вони допомагають виявляти покладу корисних копалин.

Зараз такі дослідження розгорнулися на території нашої країни у величезних масштабах. Ім’я П. К. Штернберга в 1931 р. було привласнено Астрономічному інституту при Московському університеті. Астероїд № 995 одержав назву Штернбер г.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Павло Карлович Штернберг