Переказ – ФЛОТ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ

Морські походи запорожці здійснювали на чайках та дубах.

Чайка – човен завдовжки 15,5-21,5 м, завширшки 4-6 м. Ці судна були видовбані з дерева і не мали кіля, палуби.

Розмір човнів збільшувався завдяки прибитим дошкам. До бортів своїх човнів запорожці прив’язували сухий очерет, що робило їх непотоплюваними.

На чайках встановлювали щоглу, до якої прив’язували вітрило. Але Козаки віддавали перевагу веслам. З кожного боку козацькі човни мали 10-20 весел.

Чайки мали два керма, на носі та на кормі, тому вони були більш маневрені за

турецькі галери, бо не втрачали зайвого часу на розвороти. Це було дуже важливо під час бою.

Крім веслярів, на човні могли розміститися 50-70 озброєних козаків та 2-4 невеликі гармати, порох, свинець, ядра, харчові продукти (В. Товстий; 123 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити тип і стиль мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Розміри чайок.

2. Що робило чайки більшими за розмірами та непотоплюваними?

3. Козаки віддавали перевагу веслам.

4. Маневреність козацьких човнів.

5. Вмістимість чайок.

3. Лексична робота.

– Галера – старовинне вітрильне багатовеслове військове судно.

Кіль – повздовжня балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням.

– Корма – задня частина судна.

– Маневрений – здатний швидко змінювати напрямок руху.

– Чайка – бойовий довбаний човен запорізьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості та захисту від ворога.

– Щогла – високий стовп, вертикальна або похилена конструкція на судні, призначена для встановлення вітрил, підняття прапора, влаштування спостережних пунктів.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Запорозькі козаки, завдовжки, завширшки, прив’язувати,

Очерет, весел, весляр.

5. Записати числівники словами.

Завдовжки 15,5-21,5 м, завширшки 4-6 м, 10-20 весел, 50-70 козаків, 2-4 гармати.

6. Продовжити речення.

Морські походи запорожці здійснювали на… На чайках встановлювали…, до якої прив’язували… Чайки мали…, на носі та на кормі, тому вони були більш… за турецькі…

7. Питання до тексту.

– На чому здійснювали свої військові походи козаки?

– Назвіть розміри чайок.

– Яким чином козаки збільшували розміри човнів?

– Чому ці човни було важко потопити?

– У чому полягає маневреність чайок?

– Що могло розміщуватися на чайках, окрім веслярів?

8. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переказ – ФЛОТ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ