Петро Гулак-Артемовський – Рибалка (Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло))

Рибалка МАЛОРОСІЙСЬКА БАЛАДА Вода шумить!.. Вода гуля!.. На березі Рибалка молоденький На поплавець глядить і примовля: – Ловіться, рибочки, великі і маленькі!

Що рибка смик – то серце тьох!.. Серденько щось Рибалочці віщує: Чи то тугу, чи то переполох, Чи то коханнячко?.. Не зна він, – а сумує!

Сумує він, – аж ось реве. Аж ось гуде, і хвиля утікає!.. Аж гульк!., з води Дівчинонька пливе, 1 косу зчісує, і брівками моргає!.. Вона й морга, вона й співа: – Гей, гей! не надь, Рибалко молоденький. На зрадний гак ні щуки, ні лина!..

Нащо ти нівечиш

мій рід і плід любенький? Коли б ти знав, як Рибалкам У морі жить із рибками гарненько. Ти б сам пірнув на дно к линам І парубоцькеє оддав би нам серденько! Ти ж бачиш сам, – не скажеш: ні, – Як сонечко і місяць червоненький – Хлюпощуться у нас в воді на дні – І із води на світ виходять веселенькі!

Ти ж бачиш сам, як в темну ніч Блищать у нас зіроньки під водою. Ходи ж до нас, покинь ти удку пріч, – Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою! Зирни сюди!..

Чи се ж вода?.. Се дзеркало, – глянь на свою уроду!.. Ой, я не з тим прийшла сюда, Щоб намовлять з води на парубка невзгоду! Вода шумить!..

Вода гуде… І ніженьки

по кісточки займає!.. Рибалка встав, Рибалка йде. То спиниться, то вп’ять все глибшенько пірнає!.. Вона ж морга, вона й співа…

Гульк!.. – приснули на синім морі скалки!.. Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!..

І більше вже ніде не бачили Рибалки!.. Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло) Сюжет балади “Рибалка” навіяний П. Гулаку-Артемовському відомим твором видатного німецького поета Гете. Але твір має виразні національні ознаки, наближений до фольклорного твору високою емоційністю (вживається багато окличних речень, звертань, вигуків), вживанням зменшувально-пестливих слів, використанням казково-легендарного сюжету про зваблення молодих рибалок міфічними річковими істотами – русалками.

Романтично налаштований юнак, який прагнув кохання, піддався чарам Дівчиноньки і пропав на дні ріки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Петро Гулак-Артемовський – Рибалка (Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло))