Пірихій

Пірихій (грецьк. pyrrichios, від pyrriche – військовий танок) – в античній версифікації – стопа з двох коротких складів І^-^І. У силабо-тонічній системі П. умовно називається заміна стопи ямба чи хорея стопою з двох ненаголошених складів, рядок з П. вважається пірихованим. В українському ямбі чи хореї ритмічний акцент завжди припадає на останню стопу (константа), на відміну від дактилічних та гіпердактилічних стоп, П. виникає завдяки чергуванню “частонаголошених” та “рідконаголошених” стоп, зумовлених хвилею вторинного ритму, яка посилюється

в кінці віршового рядка, будучи заслабкою на його початку:

Ще Райн, не Волга, не Дніпро, не Висла –

Його сховає вічності ріка.

Прощай – неокласичну руку стисла

Після Європ досвідчена рука.

Десь Дорошкевич з ним вітався кисле

Не раз скубла десниця Десняка.

Кінець! Мечем Дамокловим нависла

Сувора резолюція ЦК (П. Филипович).

Тут основна ритмічна хвиля, “перебігаючи” від константи, доповнюється другорядною ритмічною хвилею, що починається від цезури. Більшість українських віршів силабо-тонічного гатунку пірихована, в основі своїй ямбічна чи хореїчна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пірихій