ПЛАН – О. ТВАРДОВСЬКИЙ, Г. БЕЛЛЬ, М. ШОЛОХОВ

7 клас

ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ

О. ТВАРДОВСЬКИЙ, Г. БЕЛЛЬ, М. ШОЛОХОВ

ПЛАН

Особливості образу оповідача та композиція оповідання М. Шолохова “Доля людини”

І. Поняття про композицію. (Композиція (лат, compositio – побудова, складання, поєднання, створення) – побудова твору, доцільне поєднання усіх його компонентів у художньо-естетичну єдність. Композиція показує взаємини, взаємозв’язки, взаємодію персонажів, сцен, епізодів, зображення подій, розділів твору. Компоненти композиції: експозиція, зав’язка, розвиток дії,

кульмінація, розв’язка.)

II. Особливість композиції оповідання. (Це оповідання в оповіданні. Композиційна будова твору цікава тим, що в ньому епічна зав’язка поєднана з драматизмом сюжетних ситуацій та ліричним закінченням. Усі частини органічно переплітаються, утворюючи художню цілісність.)

III. Способи творення образу головного героя. (Автор використовує різноманітні способи творення образу головного героя. Відповідно до епічної, драматичної та ліричної побудови твору характер героя виявляється через авторські описи, у саморозкриттю та через взаєморозкриття.)

IV. Образ оповідача у творі. (У творі два оповідача: автор-оповідач та Андрій Соколов. Цей прийом дає авторові можливість показати життя об’ємніше, зобразити світ у складних взаємозв’язках.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЛАН – О. ТВАРДОВСЬКИЙ, Г. БЕЛЛЬ, М. ШОЛОХОВ