Плани і Питання з відповідями До теми “Загадково прекрасна і славна давнина України”

1. Які види народної творчості вам відомі? Народна творчість українського народу дуже різноманітна. Існують три великих роди усної народної творчості: лірика, епос та драма. У народній ліриці йдеться про почуття персонажів, там-можуть описуватись природа або доля людей.

Найчастіше ліричні пісні не мають складного сюжету. У епосі оповідається про Певні, найчастіше історичні, події. Героями можуть бути реальні особистості або легендарні персонажі. Епос – це народні думи, легенди, перекази, казки.

Драма – певні дії, що виконувалися

з якоїсь нагоди.

2. Що таке народна пісня? Народна пісня – це невеликий за обсягом віршований твір усної народної творчості, що виконувався під музику або співом без музичного супроводу.

3. Чим народна пісня відрізняється від пісні літературного походження? Народна пісня, на відміну від літературної, не має одного автора, бо створена народом, передається з вуст у вуста протягом багатьох років, століть. Народна пісня може дещо змінюватись, бо кожен виконавець додає щось своє чи щось прибирає, залежно від власних поглядів та спостережень.

4. Які види народних пісень ви знаєте?

5. Що таке календарно-обрядові

пісні? На які цикли вони поділяються? Календарно-обрядові пісні – це народні пісні, пов’язані із певними подіями у народному житті, вони супроводжують відповідні обрядові дії.

Календарно-обрядові пісні поділяються на чотири цикли, відповідно до пір року. Виділяють пісні весняного, зимового, літнього та осіннього циклів.

6. Яке значення надавали наші далекі пращури календарно-обрядовим пісням?

7. Розкажіть про обряди зимового циклу, які супроводжувалися піснями. Поміркуйте, чи збереглися вони у наші часи.

8. Розкажіть про пісні весняного та літнього циклів.

9. Які образи найчастіше зустрічаються у народних піснях? У народних піснях зображуються типові узагальнені образи людей: працьовитий завзятий парубок, красива дівчина, сварлива жінка і т. д. Зустрічаються природні образи, які часто сприймаються народною уявою як живі істоти: ясне сонечко, буйний вітер, весна красна, золоте жито. Часто виконавець пісні звертається до цих образів, просить поради або допомоги.

Можливі і казкові образи тварин або неіснуючих істот: русалки, мавки, лісовики тощо.

10. Поміркуйте, яке значення мають народні пісні для сучасних українців? Чи потрібно їх вивчати?

11. Які пісні співають у вашій місцевості? У вашій родині?

ПЛАНИ

Народна пісня у житті давніх українців.

І. Українська пісня – перлина народної творчості. (Українські народні пісні супроводжували наших пращурів протягом усього їхнього життя. Пісня допомагала їм у праці та у час дозвілля. У народних піснях відображено народні характери, історичні події, саму душу нашого народу.)

ІІ. Види народних пісень.

Родинні пісні. (Піснями супроводжувалися найважливіші події родинного життя українців. Існують пісні, присвячені народженню дитини, весільні та пісні, що виконувалися під час поховального обряду.) Історичні пісні. (Оповідають про життя історичних діячів та про певні історичні події. Іноді можуть діяти вигадані герої, проте вони найчастіше є узагальненим образом і мають типові риси історичної особи.) Ліричні пісні. (Оповідають про почуття людей, насичені красивими образами, описами природи, надзвичайно емоційні.) Пісні певних верств населення. (Вирізняються з-поміж інших пісні, створені певною суспільною групою. Наприклад, чумацькі, рекрутські, козацькі, жебрацькі, наймитські пісні тощо. У таких піснях йшлося про негаразди та радощі у житті людей різних професій або суспільного становища.) Календарно-обрядові пісні. (Пов’язані з календарними подіями. Поділяються на чотири цикли: весняний, літній, осінній, зимовий.

Супроводжували працю людей (жниварські, обжинкові тощо) та свята (купальські, колядки, щедрівки). Календарні пісні надзвичайно різноманітні, залежно від циклу та обряду, який вони супроводжували.)

ІІІ. Значення народних пісень. (Народні пісні мали розважальне значення, до

Помагали людям злагоджено працювати, через них висловлювали почуття. Вони мали також певне магічне навантаження.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Плани і Питання з відповідями До теми “Загадково прекрасна і славна давнина України”