Поезія Івана Малковича, або Сучасний світ не жорстокий!

І. Творча діяльність І. Малковича. (І. Малкович – сучасний поет. Автор кількох поетичних збірок, директор і власник приватного дитячого видавництва. Ав­тор і упорядник багатьох дитячих книжок.

Фактично, через діяльність І. Мал­ковича в Україні почати активно видавати книжки для дітей. Видані в його видавництві твори визнано на багатьох міжнародних книжкових виставках, а поезії автора увійшли в літературний процес сучасності як оригінальне і само­бутнє явище.)

ІІ. Лірика Івана Малковича.

1. “З янголом на плечі”. (Ліричний герой

“бреде собі самотньо із янголом на плечі” і “жене його у спину сірий маятник життя”. “А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі: янголе, не впадь з плеча”. Поезія І. Малковича наскрізно символічна. Але цей символізм нескладний

.для розуміння. Оптимістичний погляд на життя, тепло та щирість поетич­ного слова роблять твори поета дуже емоційними, якимись інтимними, ніби промовленими пошепки до читача.)

2. “Музика, шо пішла”. (Цей твір має частково автобіографічну основу: Іван Малкович закінчив Івано-Франківське музичне училище за класом скрип­ки. Поет має і філологічну

освіту, але любов до музики впливає на всю його творчість: часто вживає образи, пов’язані із музичним мистецтвом. “… як босу музику пустити в таку непевну, звабну ніч?..” – мотив, що повто­рюється у вірші. Ставлення до музики, до слова, мов до чогось живого – притаманне поетові. Закінчується вірш у тому ж настрої:

.. .як спитають, куди ваш син подався з віч – скажіть: він музику шукає, що босою пішла у ніч.)

ІІІ. Висновки. (Пафос поезій І. Малковича майже завжди оптимістичний, але це не заважає поетові тверезо дивитись на життя, помічати недоліки людей та сві­ту, прагнути добра. Ці твори – самобутнє й оригінальне явище сучасної поезії, бо їм властиві тепло і щирість, тверда віра в одвічні цінності й оригінальний авторський художній світ.

Образи у віршах І. Малковича часто символічні, і символіка ця оригінальна, але дуже легка, прозора, сприймається читачем майже інтуїтивно. Лірика Малковича створює окремий світ, поет має власне світобачення й оригінально висловлює його за допомогою найрізноманітні­ших художніх засобів. Найбільше ж вражає і запам’ятовується у творах – віра в добро й зовсім не трагічне світовідчуття, що не властиво для більшості творів XX століття.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поезія Івана Малковича, або Сучасний світ не жорстокий!