Поворот Блоку до нової тематики. “Фабрика”

Читачам і шанувальникам “Віршів про Прекрасну Даму” несподіван і дивними могли здаватися рядка про фабрику, про робітників, про експлуатацію. Однак вірш “Фабрика” не було випадковим для творчості Блоку. Воно з’явилося одним з перших ознак повороту до нової тематики, до нового сприйняття дійсності й цим епітет “чорний” викликає подання про похмуру, темну, лиховісну силу

У рукописному варіанті вірша “Фабрика” написано: “скриплять болти, що чорніють,”, а в остаточному тексті – “замислені болти”. Чим

викликана така заміна? У темряві не дуже помітно, що болти що чорніють. Імовірно, Блок порахував це визначення невдалим і тому забрав його. епітет, Що З’явився замість цього, “замислені” (болти) створює в читача якийсь невизначений настрій, викликає відчуття неясних, таємничих передчуттів. Все це характерно для символістської поезії, ознаки якої в наявності в ранній ліриці Блоку. Похмурому настрою відповідає також епітет “глухо” (“И глухо замкнені ворота”).

У контексті вірша “глухо” позначає щільно, міцно, без просвітів. Однак слово “глухо” має кілька значень і тому викликає в читачів

додаткові асоціації

Особливу роль у житті й творчості Блоку зіграв 1905 рік. Не будучи революціонером, не розуміючи справжніх завдань і цілей революції, поет все-таки виявляв велику цікавість до подій, що розвиваються

Передчуття прийдешнього перетворення миру, неминучої катастрофи, що смутно, нечітко звучало в “Віршах про Прекрасну Даму”, зв’язується тепер у свідомості Блоку з конкретними подіями революції. Образ Прекрасної Дами трансформується в образ Діви – революції, приходу якої з надією очікують всі люди. Який представлялася Блоку прийдешня революція, можна судити по незакінченій поемі “Її прибуття”. (У рукописі вона була озаглавлена “Прибуття Прекрасної Дами”).

Безпосереднім відгуком на події 1905 року з’явилися вірші “Ішли на приступ…”, “Мітинг”, “Прискакала диким степом…”, “Висячи над містом всесвітнім…”, “Ще прекрасно сіре небо…”, “Ситі”, “Казка про півня й бабусю”. У другому виданні збору-піка “Несподівана радість” Блок виділив 7 віршів в окремий цикл “1905”, куди ввійшли також написані напередодні революції “Барка життя встала”, “Піднімалися з тьми льохів” і “Її прибуття”.

Російський народ, що виявив у революції 1905 року своп сили п можливості, залучає усе більше увагу Блоку, Вона журиться тому, що інтелігенція занадто далека від парода, що між ними “пропасти”, “недоступна риса”. Це його питання, що мучило, Блок зачіпає в декількох статтях і доповідях – “Релігійні шукання й народ”, “Народ і інтелігенція”, “Стихія й культура” і др.

Революція загострила в Блоку патріотичне почуття й розбудила інтерес до долі Росії, до її історії, природі, національним традиціям. Вірша “Осіння воля” (червень 1905) і “Русь” (вересень 1906) поклали початок циклу віршів про Батьківщину, які належать до числа кращих добутків Блоку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поворот Блоку до нової тематики. “Фабрика”