Поява міфів про богів і героїв у Давній Греції

Давня Греція уславилася своєю культурою. Давні греки виробили закони моралі і правила взаємин між людьми, на які й досі орієнтується усе людство. Вони засуджували війни, уславлювали мир, шукали розумних шляхів розв’язання конфліктів. Людина для давніх греків була найбільшою цінністю.

Вони уславлювали людський розум, вірили в його неосяжність. Але водночас сама людина почувалася в ті давні часи дуже незатишно, адже її оточували ворожі сили природи: гучний грім, блискавки, страшні зливи і розливи річок, землетруси і виверження вулканів.

Природа

то вмирала, то оживала, вона руйнувала все, що робила людина, і дарувала нове життя. Усе це викликало страх, здивування і цікавість. Так народжувалася віра в надприродні сили, яких люди вважали богами. Боги здавалися людям схожими на них самих, тільки були вони безсмертними і дуже сильними.

Сонце, місяць, зорі, річки, озера, дерева, гори – усі сили природи здавалися грекам живими, розумними істотами, які спілкуються між собою, люблять чи ненавидять одне одного, створюють сім’ї і народжують дітей.

Греки оселяють своїх богів на найвищій горі – Олімп, де олімпійці ведуть безтурботне життя, байдуже

поглядаючи вниз на людей. Але іноді вони спускалися з Олімпу і починали допомагати чи шкодити людям. Більше того, боги іноді і здружувалися зі смертними, і їхні діти ставали новими грецькими героями. Греки наділяли своїх богів людськими рисами і вибачали їм вади характерів і поведінки, часто кепкували з небожителів і навіть сперечалися і змагалися з ними.

Такий світогляд давніх греків знайшов своє відтворення у численних міфах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поява міфів про богів і героїв у Давній Греції