Поєднання елементів романтизму і реалізму в повісті М. Гоголя “Шинель”

Микола Гоголь вдало вмів поєднувати у своїх творах елементи романтизму та реалізму. Яскравим прикладом є його повість “Шинель”. Головний герой – Акакій Акакійович Башмачкін – дрібний чиновник звичайного петербурзького департаменту. Він є типовим прикладом “маленької людини”.

Такий вибір героя відповідає напрямку реалізму, характерними рисами якого є правдиве і всебічне відображення дійсності. Автор описує побут героя, його службові обов’язки досить правдоподібно і без романтичних прикрашень. Читач дізнається про

одяг, звички героя, його спосіб життя. Також реалістичним елементом в творі є проблема взаємин окремої особистості і середовища.

Байдужість колег призводить до трагічної участі Акакія. Зав’язка твору – плани Акакія пошити нову шинель. Він довго збирає для цього кошти, але все ж таки досягає мети. Деякий час герой надзвичайно щасливий.

Але одного разу трапляється несподівана прикрість – в нього викрадають шинель. Колеги спочатку навіть збираються допомогти, але потім з’являється більш “нагальна” потреба коштів для генерала. Про Акакія всі забувають. Така байдужість призводить до трагедії.

Жорстокість і зверхність генерала по відношенню до Башмачкіна є прикладом ставлення вищих чиновників до підлеглих.

Отже, в повісті досить реалістично розкриваються взаємини між людьми. До реалістичних рис також можна віднести і пояснення автором характеру та поведінки персонажів їхньою соціальної приналежністю та умовами життя. Крім реалістичних елементів у творі наявні романтичні.

По-перше, це захист людини, яка є головною цінністю романтиків. Башмачкін, звичайно, далекий від класичного романтичного героя, але і він здатен відчувати недосконалість світу і суспільний розлад у ньому. Автор розкриває нам внутрішній світ Акакія – так як це буває в творах напрямку романтизму.

Гоголь часто говорить про свого героя з іронією, але зі співчуттям. А от на байдужих колег, і особливо на генерала, направлений прямий осуд письменника. Найбільш відчутно романтичний вплив в епізоді з привидом Башмачкіна, який прагне справедливості.

Він переслідує важливих людей вимагаючи віддати йому шинель. Містичні елементи в творах властиві багатьом авторам-романтикам. Хоча розв’язка повісті виконана в дусі реалізму: генерал після зустрічі з привидом стає кращим, починає проявляти людяність.

Микола Гоголь гармонійно поєднав в своїй повісті елементи двох напрямків: реалізму і романтизму. Головний герой – людина “маленька”, не шкідлива, але й не корисна для суспільства. Гоголь намагався закликати читачів не вибирати шлях Акакія Акакійовича, а бути активними в житті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Поєднання елементів романтизму і реалізму в повісті М. Гоголя “Шинель”