Принципи аналізу літературного твору

Принципи аналізу літературного твору – основні положення прийнятої літературознавцем концепції художньої літератури, які спрямовують його літературно-критичну рефлексію щодо конкретних літературних творів. П. а. л. т. ефективно виконують евристичні функції, якщо вони узагальнюють істотні особливості художньої літератури як мистецтва слова з її родо-жанровим розмаїттям, а не випливають лише зі світоглядних позицій літературознавця. Трактування літератури як образного відтворення дійсності включає такі принципи: а)художності, б)правдивості, в) ідейності, г) історизму, д) єдності змісту і форми.

У системі структурального і пост-структурального літературознавства, де діють інші принципи аналізу художнього твору, вони втрачають свою доцільність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принципи аналізу літературного твору