Призначення поета й зміст його творчості в тлумаченні поетів “срібного століття”

У переломну епоху початку XX століття, у період кризи в суспільно-політичному, економічному житті країни наступає й духовна криза, відбувається втрата моральних орієнтирів, і тому саме в цей час призначення поета стає особливо важливим. Поезія “срібного століття” перебуває в пошуку нових тим, образів, нових поетичних форм, але в неї є головне – яскраві, самобутні неповторні особистості самих поетів. І не важливо, що вони належать до різних літературних течій: В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт – до символізму; Н. Гумилев – до акмеизму;

В. Хлебников, И. Житель півночі – до футуризму, – важливо те, що всі вони прилучають читача до вічних духовних цінностей, до миру прекрасного. Кожний з поетів “срібного століття” по-своєму бачив свою роль у літературі, у розумах і душах людей, але всі разом вони виконували головну місію – вірили в Майбутнє Росія, у її моральне відродження.

Тепер же звернемося до творчості деяких поетів “срібного століття” і до Теми поета й поезії, заявленої в їхніх поетичних добутках. Так, В. Брюсов – представник “старшого покоління” російських символістів, у своїй поезії особливу увагу приділяв символу,

“мрячної неясності”, півтонам

У його добутках читач знаходить і гімн мрії, і самітність ліричного героя в сучасному місті, і античні образи, і власне сприйняття поезії. У вірші “Юному поетові” В. Брюсов проголошує особистість, ідеал поета, формований відповідно до авторської позиції: Юнак блідий з поглядом палаючої, Нині даю я тобі три завіти: Перший прийми: не живи сьогоденням, Тільки прийдешнє – область поета. Помни другий: нікому не співчувай, Сам же себе полюби безмежно.

Третій зберігай: поклоняйся мистецтву, Тільки йому, безраздумно, безцільно. Основне призначення художника, по думці Брюсова, – наближати майбутнє. Поет не повинен оглядатися назад і жити сиюминутными радостями. Єдине божество для поклоніння віршотворця – мистецтво, творчість.

Поет уважає красу – джерелом творчості: Скарбу, закладені в почутті, Я бережу для творчих мінут, Їх віддаю лише рядкам, лише вискусстве.

А в життя я – як випита посудина. Життя не допомагає знайти себе, не є джерелом натхнення; поет у реальності відчувають свою спустошеність, і тільки коли він творить мистецтво, тільки тоді по-справжньому щасливий. На відміну від В. Брюсова – співака краси – Ф. Сологуб проголошує у своїй поезії смутні, меланхолійні почуття. Основними темами його творчості є смерть, тлінність земного буття, неможливість знаходження щастя в реальному житті

Поет відчуває себе “богом таємничого миру”, і єдина реальність, який він поклоняється, – мир мрії. Творець наділений особою “божественною природою”, але волю знаходить тільки, коли призве “ніч, спокій і тьму”. Хрестоматійно щодо цього вірш Ф. Сологуба, у якому описується нелегка праця поета, але, незважаючи ні на які мінливості долі, поет буде прощений і потрапить у рай, тому що його голос “увіллється запашним димом у благоуханье райських трав”.

Таким чином, місія поета буде виконана. Інший поет російського символізму К. Бальмонт прирікає художника на самітність, на відкинутість і відірваність від земного життя. Поет – завжди заколотник, бунтар, що відкидає вже сформовані подання, що зливається з іншими художниками-бунтарями інших часів і в той же час приречений на трагедію: Похмурий художник, ангел обурений, Неба захотів ти, у небо ти вступив, – И с висот скинуть, Богом переможений… (“Перед картиною Греко”) Подібно будь-якому щирому поетові, Бальмонт затверджував пророчий початок творчої особистості

Поет для нього “заколотна примара”, “ангел обурений”, самітність якого обумовлене у великому ступені його особливим призначенням, а богоборчий початок, бунтарство – його прагненням проникнути в небесні сфери, поспілкуватися із самим Богом, тому ліричний герой Бальмонта відкидає “все земне, невірне, полонене” і погляд свій спрямовує лише до “вищого сну своєму”, тому що сон – один з можливих шляхів проникнення в непізнаване. Місія бальмонтовской творчої особистості – установити зв’язку між минулим і майбутнім і підкреслити наступність у творчості. Але з іншого боку, ліричний герой Костянтина Бальмонта усвідомлює свою унікальність, неповторність і властиве тільки йому призначення: Я – вишуканість російського повільного мовлення, Переді мною інші поети – предтечи, Я вперше відкрив у цьому мовленні ухили, Перепевные, гнівні, ніжні дзенькоти.

Я – раптовий злам, Я – граючий грім. Я – прозорий струмок, Я – для всіх і нічий

(“Я – вишуканість


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Призначення поета й зміст його творчості в тлумаченні поетів “срібного століття”