Проблема взаємодії природи й культури у творчості В. В. Набокова

Серед дослідників творчості В. В. Набокова поширен думка про нього як про автора, що з’єднує в собі “словесну обдарованість зі здатністю писати… ні про що “. Але при розгляді системи романів Набокова через гру художніх прийомів можна розрізнити наскрізні Теми його творчості, відмічувані критиками в 30х рр.. З позиції сьогоднішнього дня, коли можна аналізувати творчість Набокова, маючи перед собою всього його добутку, я схильна бачити причину схожості доль героїв в інший, ніж критики 30х., єдиній темі автора – співвідношенні природи

й культури, що у наш час переосмислення цінностей як ніколи актуальна.

Звернуся до раннього роману “Король, дама, валет” і до найвідомішого добутку – до “Лолите”.

“Король, дама, валет”. Розглянемо героїв і їхню взаємодію. Франц – його принципи засновані на культурних традиціях суспільства, тобто він сам є носієм естетических поглядів на мир, носієм культури. Драйер з’являється перед читачем особистістю творчої, тобто що є, подібно Францу, втіленням культурного початку.

Обоє героя мають у конкретний момент певні прагнення, вони динамічні. Березня, навпроти, бачить мир з позиції інстинктів,

що не міняються протягом століть; вона є втіленням природного початку

Підсумком зіткнення протилежних початків (в особі Марти й Франца) є звертання Франца до природи; Марта, у силу бажання удержати сильного молодого самця, яким є Франц із позиції природи, звертається до культури. Т. е. обоє героя відходять від своїх первісних стихій. І, відповідно до закону набоковской прози, не можуть залишитися у світі роману, що підтверджується смертю Марти. Але Франц, одержавши презирство автора, не зникає з оповідання, і дилема ” Природа – культура” залишається максимально загостреної в цьому романі.

Спробуємо знайти дозвіл позначеної проблеми в “Лолите”.

У момент зустрічі героїв Гумберт – естет у всім: пристрасть до нимфеткам він уважає ненормальної – з позиції традицій суспільства. Лолита сприймає свої зв’язки як щось природно – необхідне. Т. е. Гумберт – уособлення культури, Лолита – природа; знову перед нами Тема твору, позначена в “Королі, дамі, валеті”.

Після зіткнення природа в Гумберте починає переважати над його природним культурним початком. Лолита, на відміну від Марти в “Королі, дамі, валеті”, залишається втіленням природи; у неї немає підстав для звертання до протилежного початку. Але до кінця роману Лолита стане жити “як всі”, опираючись тільки на традиції суспільства. І, подібно Марті, Набоков видалить її з оповідання. У смерті Гумберта ми знайдемо дозвіл дилеми, що залишилася для Франца невирішеної

Як висновок представимо, що наш мир існує за законами прози Набокова. Можливо, надання людині права знайти своє “я” і жити відповідно до його швидше наблизить мир до гармонії, чим зовнішні тиски, що змушують особистість змінювати собі. Не варто забувати – для героїв Набокова така зрада “смерті подібна”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Проблема взаємодії природи й культури у творчості В. В. Набокова