Провідні мотиви лірики І. Драча

Провідні мотиви лірики І. Драча

І. І. Драч і його лірика. (Поезія І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Ліричні твори поета – це своєрідний метафоричний спосіб мислення, оригінальне поєднання форми і змісту, переплетення візуальних, слухових, дотикових форм та недосказаності слів. Все це робить поезію І. Драча неповторною і самобутньою.)

11. Основні мотиви лірики І. Драча.

1. Балади та етюди – улюблені жанри лірики поета. (Перша збірка лірики І. Драча, яка вийшла друком 1962 року, засвідчила,

що в українську літературу прийшов молодий, талановитий, оригінальний поет зі своїм світобаченням. Бажання “повернути людину до сонця”, його казковий “Храм сонця” – в цьому вбачає свій обов’язок І. Драч як поет. А звернення до жанру балади – це фольклорний підтекст, образи-символи, що єднають лірику поета з творчістю Т. Шевченка та поетами-романтиками. Форма етюду – невеличкого за обсягом, оригінального вірша – надає можливості поетові виразити свої сконцентровані думки і тим самим спонукати читача до широких філософських узагальнень.)

2. Основні мотиви лірики поета. (1. Драч – поет широкомасштабний,

який дбає про розквіт національної культури, думає про самобутність нашої держави, збереження і розквіт нашої мови як основи духовного життя нації. Тому основні мотиви його лірики – це патріотизм, любов до Батьківщини, віра у всемогутність науки й техніки, розкриття проблем протиборства світлого і темного начал, космосу і хаосу в бутті людини.

У творчості митця однією з основних є екологічна тема (“Самотня ластівка”, “Чорнобильська Мадонна”).)

3. Значення символіки в ліриці І. Драча. (І. Драч – поет неординарний, зі своїм баченням світу і власним самовираженням. В його ліриці багато символіки, яка допомагає йому показати своє і космічне бачення тієї чи іншої проблеми.

Так, наприклад, калина – це і образ України, це і дере-вооберіг, що рятує світ від зла, це і дерево роду, тобто маленької батьківщини кожної людини. Або соняшник – це образ-символ сонця, всього світлого і радісного в житті людини.)

4. Твори про море людських характерів. (У І. Драча багато творів про мужніх лицарів совісті, братерства, милосердя, людської праці: “Балада про Батька”, “Балада про вузлики”, “Балада роду”, “Бабусенція”. З них окреслюється образ народу не як безликої маси, а як море людських характерів і доль, кожна з яких неповторна.)

III. “Художнику – немає скутих норм. Він – норма сам, він сам в своєму стилі”. (Ці слова І. Драча – свідчення осмислення його поетичного світобачення, в них – оригінальність його лірики. Поет сам вирішує, як і коли донести до читача думки про болюче. Поезія І. Драча – це погляди митця на завдання художньої літератури, це розкриття його громадянської позиції.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Провідні мотиви лірики І. Драча