Редагування

Редагування (лат. redactus – впорядкований) – вид фахової діяльності у пресі і книговиданні, пов’язаної з підготовкою до випуску в світ творів друку та аудіовізуальної продукції; складова частина видавничого процесу, зміст якої полягає у творчій роботі редактора над рукописом твору з метою його поліпшення, підготовки для поліграфічного відтворення і випуску в світ. Сучасне уявлення про Р. почало формуватися з виникненням книгодрукування (в Європі – середина XV ст.). З розподілом праці Р. виділилося в самостійний вид фахової діяльності.

З другої половини XIX ст. відбувається спеціалізація редакторської праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Редагування