Риси реалістичної повісті у творі Бальзака “Гобсек”

Ідея написання “Гобсека”. (За задумом автора, повість “Гобсек” мала увійти до великого циклу романів “Людська комедія”, над яким Оноре де Бальзак працював протягом усього життя. Створюючи “Людську комедію”, автор праг­нув змалювати сучасне йому суспільство таким, яким воно було. Це зумовило стиль написання повістей та романів – реалістична проза.)

Риси реалістичної повісті у творі Бальзака “Гобсек”.

1. Реалістичне зображення суспільства. (Бальзак намагався якомога реаліс­тичніше змалювати сучасне йому

суспільство, не приховуючи жодної вади соціуму, часто спеціально наголошуючи на них. Суспільство зображено всебічно, а не тільки окремі риси. Ми бачимо і політичну, і економічну си­туації, бачимо і психологію персонажів. У цьому реалізм творів Бальзака.)

2. Змалювання образів. (Усі персонажі, що діють у повісті, – типові обра­зи. У кожному з персонажів своєї “Людської комедії” в цілому і в кож­ному творі її зокрема Бальзак намагається показати певний суспільно – психологічний тип людини. Реалістичність полягає у неоднозначності цих персонажів: жоден не постає перед нами носієм тільки однієї риси, кожен

з них – складна та суперечлива особистість – так само, як у житті не тра­пляється людей, лише скупих чи винятково добрих, без жодної вади.)

3. Художні прийоми реалістичної прози. (У своїй повісті “Гобсек” Оноре де Бальзак використовує типові прийоми реалістичної прози. Реалістичний портрет допомагає нам уявити персонажів. Пейзаж або інтер’єр дає уяв­лення про місце подій і не більше, він не має прихованого емоційного на­вантаження, ці частини твору слід сприймати як декорації.)

4. Риси романтичного. (У реалістичній прозі Бальзака наявні поодинокі еле­менти романтизму. Певна загадковість є у самому образі головного ге­роя – Гобсека. Ми не маємо жодних відомостей про його минуле, його те­перішнє також сповнене загадок та таємниць для нас.

Філософський розум та неабияка здатність впливати на людей (не тільки шляхом шантажу, а й певними прийомами психологічного маніпулювання) – також романтичні риси в образі Гобсека. Проте реалістичне у повісті значно переважає над романтичним.)

Значення повісті “Гобсек”. (Повість “Гобсек” – частина грандіозного заду­му Бальзака. За її допомогою ми маємо можливість дізнатися про сучасне письменникові суспільство. Усі образи реалістичні та надзвичайно “живі”.

По­дії розгортаються на тлі суспільних та політичних перетворень у Франції по­чатку XІX століття. Типовість образів має велике значення для реалістичного змалювання тогочасної дійсності.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Риси реалістичної повісті у творі Бальзака “Гобсек”