Робота Пушкіна над повістю Капітанська дочка

Ще з 20-х років Пушкін виявляв глибоку цікавість до історичного минулого своєї країни (” Борис Годунов “, “Полтава” і ін.)

Інтерес до історії загострився в Пушкіна особливо в 30-е роки. У цей час у Росії збільшилася кількість селянських хвилювань. Оцінюючи внутрішньополітичну обстановку, начальник жандармів доповідав цареві: “Весь дух народу спрямований до однієї мети – звільненню”.

Ці події ставили в центрі уваги Пушкіна питання про причини хвилювань, про взаємини державної влади й народу, поміщиків і селян, про рушійні

сили історії. Саме ці питання він ставить у своїх самих значних добутках 30-х років; у романі “Дубровский”, у поемі ” Мідний вершник “, у праці ” Історія Пугачова”, у повісті ” Капітанська дочка “.

Так у творчості Пушкіна останнього років його життя виникає й усе ширше розгортається тема селянської революції. Чорновий начерк “Історії села Горюхина” кінчається словом “бунт”. Ширше стосується Пушкін Теми селянської революції в романі “Дубровский”, де прямо протипоставлені один одному два мири – кріпаків і їхніх гнобителів.

В “Капітанській дочці” тема селянської

революції стає центральною.

Створенню повести передувала більша робота, проведена Пушкіним по вивченню Пугачевского повстання. Пушкіна досліджував архівні матеріали. На підставі їх він написав “Історію Пугачова”, перейменовану царем в “Історію Пугачевского бунту”.

Крім того, поет відвідав місця, охоплені повстанням, розмовляв зі старими, що особисто зустрічалися з Пугачовим, записав усно-поетичні народні добутки, пов’язані із селянською війною 70-х років XVIII століття. У результаті цієї величезної роботи й з’явилася повість “Капітанська дочка”, у якій блискуче об’єднаний праця історика й поета


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Робота Пушкіна над повістю Капітанська дочка