Росіяни ориенталисты

Критика Бедье знайшла багатосторонній й різноманітні відгук. Але був табір, стан (серед миграционйстов – ред.), куди ця критика мало проникала: що це ориенталисты. Психологічно це цілком зрозуміла.

Дослідник, все своє життя присвятив вивченню східних матеріалів, завжди схильний приписувати цих матеріалів пріоритет проти матеріалами західними, що їх буде вважати вторинними.

У розвитку миграционизма можна простежити дві основні лінії або двоє течії. Одне – власне ориенталистское по приурочению сюжетів залежно від спеціальності

автора: індійському, іранському, монгольскому чи, як в дилетантів, наприклад у Стасова, – “східному” взагалі.

Інша лінія розвивається пізніше. Стверджується не тільки східне, а й західне чи інше захожее походження сюжету. Отже, можна казати про “східної” школі, і “школі запозичень”, розуміючи під не один і той ж. Для представників останнього течії ми зміцнилося назва “компаративисты”.

Продовжувачем старої “східної” школи був Р. П. Потанін.

Чудовий монголист, що чудово знав северозападную Монголію і який учинив туди кілька експедицій (четвертий тому його “Нарисів північно-західній

Монголії” містить казки), Потанін у своїй капітальному праці “Східні мотиви в середньовічному європейському епосі” зіставляє різноманітні монгольські матеріали (у тому числі що багато матеріалів про Чингисхане) з європейських країн і російським епосом і казками. Зіставлення Потаніна який завжди правильні і переконливі, але вдалося відкрити низку дійсних і дуже цікавих збігів. Висновки про східному походження величезного, обробленого Потаніним матеріалу також зовсім який завжди переконливі і вільні натяжок.

Проте працю Потаніна дуже значно по величезному і різноманітному сопоставленному у ньому матеріалу. З казок Потаніним докладніше розглядаються казки про “косоручке” (гол.

І), про злодіїв, про Соломона (гол. XІІІ), про Марка Багатому (гол.

XX), про Еруслане Лазаревиче (гол. XVІ) та інших. З-поміж російських орієнталістів особливу увагу історія вивчення казки належить акад.

З. Ф. Ольденбургу.

Ольденбург завжди розумів величезне наукове значення казки. Він був організатором і незмінним головою Казкової комісії у Відділенні етнографії Російського географічного суспільства, “Огляди робіт” якої відкриваються його статтею “Виняткова важливість дослідження народної казки”. За фахом він був индологом, але з стільки лінгвістом, скільки істориком культури, притому культури народної.

Його перший великий працю “Буддійські легенди і буддизм” визначає коло його переважних інтересів.

Він був зайняти певну позицію стосовно до индианистской теорії. Найповніші вираз його ставлення до цієї теорії та до книжки Бедье знайшло у серії статей під загальним заголовком “Фабло східного походження”. Ольденбург дає докладну розбір книжки Бедье і розкриває її слабкі боку.

Так, Бедье, заперечуючи східне походження фабліо “Constantdu НатеГ”, знає тільки один східну запис його. Ольденбург наводить їх п’ятнадцять.

Тоді ж Ольденбург – индианист, яке утверджує індійський походження тих сюжетів, яким він займався. Пізніше, у статті “Мандрування казки”, він вносить кількісні обмеження в теорію Бенфея: “Якщо порушити питання отже джерело дуже багатьох казок (курсив наш) слід шукати таки в Індії, однак проти такий постановки навряд чи зустрінуться возражения”236.

Питання мандрах казки з методологічного перетворюється у Оль-денбурга у великих культурно-історичний. Передача казок – “одна з тих ланок, пов’язуваних народи, змушують ліпше розуміти одне одного” (Саме там, з. 160). Згодом Ольденбург переносить центр тяжкості своїх “казкових інтересів” вже в проблему реального побутування казки і методологічне значення цієї проблеми для всебічного її вивчення (див. так звану “сорбоннскую лекцію” – “Народна казка: проблеми освіти й методи”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Росіяни ориенталисты