Розмір вірша

Розмір вірша – визначальна умова структурування вірша. Для тонічної системи (дольник, верлібр тощо) Р. в. характерний кількістю наголосів та розташуванням цезури, для силабічної (восьмискладник, десятискладник і т. п.) – кількістю складів. та їх місцем у вірші, для силабо-тонічної – кількістю стоп певного метра та місцезнаходженням цезури. Один із прикладів силабо-тонічного віршування – поезія Є. Маланюка “Істотне”, написана п’ятистопним ямбом з цезурою після другої стопи:

Співа блакить // крізь готику риштовань,

Дзвенить цемент j j крізь дужу плоть будов.

І все ж таки. // в началі було – Слово!

І все ж таки, // начальний дух – Любов!

Однак Р. в. не обмежується щойно зазначеними, досить поширеними в українській поезії системами, він спостерігається і в інших, маловживаних віршових формах (п’ятискладова стопа з наголосом на третьому складі) чи в логаедах (гекзаметр, пентаметр).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розмір вірша