Розповідь

Розповідь – зображення подій і вчинків персонажів через об’єктивний виклад їх від третьої особи, на відміну від оповіді – викладу від першої особи. У порівнянні з оповіддю Р. більш нейтральна, в епічному творі зумовлює послідовність подій у часі, є основною формою сюжетотворення. Р. про події, з яких складається сюжет, є минулим у стосунку до розповідача. Іноді розповідач, прагнучи ліквідувати часову дистанцію, вдається до часу теперішнього, ужитого в функції часу минулого. дуже часто такий тип Р. властивий репортажу, але зустрічається в різних епічних жанрах, наприклад, змішання часів у Р. спостерігається в оповіданні М. Хвильового “Іван Іванович”: “Марія Галактіонівна надзвичайно раділа такому щасливому кінцю і запропонувала навіть Івану Івановичу повечеряти з вірменською… … .І от Іван Іванович вже лежить на своїй сюрпризній ліжниці і читає останній номер “Правды” (див.

Оповідь, Розповідач).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розповідь