“Сад Гетсиманський” – “роман” автобіографічного характеру

I. Страшний документ доби. (Роман І. Багряного “Сад Гетсиманський” можна сприймати як автобіографічний, оскільки переживання головного героя і відтворено дуже правдиво. 1938 року письменник був знову заарештований, сидів у Харківській в’язниці два роки й сім місяців. Саме цей період життєвого шляху письменник описав у своєму творі. В. Винниченко назвав цей роман “великим вопіющим і страшним документом доби”.)

II. Тематика й ідея роману. (Тема роману – змалювання радянської репресивної системи, зрадливого більшовицького правосуддя,

яке панує в країні “пролетарської диктатури”. Багряний один із перших розповів правду про сталінський терор. Автор трактує його ширше, виходячи зі звинувачувальним актом проти комуністичного режиму в СРСР.

Головна ідея полягає у вічній трагедії людства в пошуках справжнього прогресу, у його випробуваннях на тернистому шляху між добром і злом, гуманізмом і жорстокістю. На жаль, такі вічні ідеали людства, як свобода, демократія, гуманізм зазнали краху на “шляху розбудови нової держави”. Що ж призвело до нього? Падіння гуманістичних цінностей герої роману пов’язують із радянським тоталітарним

режимом, що побудований на антигуманних марксистських постулатах: “Потрощити кості, пробити іржавою залізякою ребра… “)

III. Символічна назва твору. (У Біблії Гетсиманський сад – місце зради Іудою Христа, місце останньої передсмертної молитви Спасителя. Євангельський сюжет Андрієві Чумаку розповів в’язень Петровський. Цей опис у Святому письмі найбільше збентежив головного героя, особливо “… темний, сповнений чорного, задушливого тропічного мороку сад, тоскна тиша… ” Він, ніби бачить Сина Божого, який звертається до Отця небесного: “Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене… ” Ці ж слова взято автором за епіграф до роману, який пронизаний трагізмом і безпорадністю. Гірка чаша страждань не обминула Андрія Чумака. Він таки зійшов на свою Голгофу.

Його земляки зрадили себе і Україну, вчинили великий гріх, допомагаючи більшовикам встановити антилюдяну радянську владу, поневолити Вітчизну. Знову з’являються Юди, бо священик рідного села, де виріс Андрій, доніс на нього в НКВС. Так починається мученицький шлях головного героя.)

IV. Жанрова специфіка роману. (За сюжетно-композиційною організацією “Сад Гетсиманський” є романом центрогеройним, у якому всі події розгортаються навколо головного персонажа Андрія Чумака. Однак з кожною сторінкою перед нами постають картини суспільно-політичного життя імперії, зокрема радянської в’язниці, через призму якої і висвітлюється тоталітарний режим. Тому роман І. Багряного можна назвати “панорамним”. Сюжетним стрижнем є доля героя під арештом.)

1. Фольклорний мотив. (Твір І. Багряного романізований, хоча й документальний, це підтверджується використанням фольклорного мотиву – зустрічі братів Чумаків удома перед смертю батька, щоб почути його заповіт. Водночас автор застосовує прийом детективного роману – з’ясування того, хто ж зрадив братів.)

2. Картини-описи. (У творі Багряного важливу роль відіграють описи тюремного побуту, допитів, катувань слідчими в’язнів, змалювання різного типу камер, карцерів, це “справжня енциклопедія радянської політичної в’язниці”.)

V. Рух сюжету. (Єдності романові надає рух сюжету, тривога, що проймає серце героя, потік його думок, зміна почуттів і прозрінь. Особливо бентежать епізоди перебування Чумака в карцері, його галюцинації. Водночас у структурі твору є багато романтичних компонентів, це зокрема, сни Андрія, в які він вірить. Гуманістична природа людини перемагає.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Сад Гетсиманський” – “роман” автобіографічного характеру