Шарж

Шарж (фр. charge) – різновид карикатури, в якій зберігається подібність з об’єктом зображення, сатиричні тенденції поступаються перед м’яким, доброзичливим гумором. Ш. має свою жанрову специфіку і в поезії: це переважно чотиривірш, в якому наявний легкий жарт, як у ряді дружніх ПІ. П. Осадчука:

ДМИТРО ПАВЛИЧКО

Від книжок вгинається поличка.

Струмом б’є із кожного рядка.

Недарма ж бо томики Павличка

Пригорнулись до томів Франка.

Ш. близький до епіграми, але позбавлений ознак в’їдливої сатиричності, а також до пародії,

але без гротескової імітації творчої манери автора.

Шахопоезія – вид творчості, синтез поезії і шахової композиції, започаткований у 90-х XX ст. А. Мойсієнком; культивує два різновиди шахопоезії: віршовий текст відбиває певні ідейно-тематичні колізії розв’язку шахової задачі; поетичний текст безпосередньо “вплітає” в себе розв’язок авторової задачі, наприклад:

Легкого не вибираємо…

L. Ch3?Ch7?

Коли вибір

Виболено

До малого камінця в оці,

Випалено

До останнього нерва,

Вибілено

До ризику –

На шляху,

Що малих путівців стремена

Порвав-пожбурляв довкола

І сам

Стоїть

Упівнеба розіп’ятий

Ними

Безжально-кинджально…

Легкого не вибираємо.

1.Се4!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Шарж