Шевченко і сучасність

“Шевченко наш сучасник”, – звикли казати ми, але небагато хто розуміє, що власне значить цей вираз.

Сьогодні деякі люди ставляться до літератури скептич­но. Мовляв, застаріли ці пристрасті, а час, про який йдеть­ся в літературних творах, давно минув”. Це помилка, дума­ти так, і дуже серйозна помилка!

В українській літературі існує багато чудових авторів, творами яких зачитується чимало людей. І, мабуть, одним із перших тут треба назва­ти нашого Кобзаря.

Твори Тараса Григоровича Шевченка, на мій погляд, не застаріють ніколи:

надто вже палка душа, осяяна світом могутнього розуму, стоїть за ними. Кобзар володів даром пророцтва: як інакше можна пояснити деякі з його віршів? Узяти, наприклад, поезію, де Шевченко звер­тається до всієї української спільноти: “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”. Кожна фраза, кожне сло­во тут, як опік.

Дійсно, у цьому творі чується жи­вий голос Кобзаря, який звертається водночас до всіх і кожного зокрема. А “Гайдамаки”? Сторінки цієї поеми перегукуються з подіями XX століття – громадянською та другою світовою війною.

Якщо ж перечитати цикл віршів “У казематі”, то також виникають історичні

паралелі з певною добою в нашій історії. І подібних прикладів можна навести багато. Та хіба лише істо­ричними паралелями вимірюється сучасність Шевченкового слова?

Хтось із іноземних дослідників зауважував, що більше ніде йому не доводилося бачити такого ставлення до поета. Шевченко став пророком нашого поневоленого народу. Кожен українець вірив у те, що Кобзар і після своєї смерті любить, жаліє і вчить його.

У незалежній Україні зроблено все, щоб віддати Кобзареві всю шану, повернути поету чималий народний борг. Сьогодні ми знаємо дуже багато про життя і творчість Тараса Григоровича. Нам відомо, що Шевченко не був ані святим, ані людиною, зануреною у надхмарні світи. Він був людиною розумною, інтелігентною та об­дарованою.

А життя Кобзаря можна вважати мірилом нашої історії.

Гортаючи сторінки Шевченкового “Кобзаря”, ми маємо змогу замислитися й над власним життям. Сучасність заповнює нас, але ми ані на мить не забуваємо, чиїми сучасниками ми є. Так, бути сучасником Кобзаря – це велика честь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.67 out of 5)

Шевченко і сучасність