“Що таке право і навіщо воно потрібно в суспільстві?”

Життя сучасної людини практично неможливо уявити без деяких надзвичайно важливих елементів, одним з яких, безумовно, є право. Призначення права полягає в тому, щоб гарантувати стабільність у взаєминах між людьми, захистити людину від інших і від держави, яка в деяких випадках посягає на права. Втім, саме держава створює і застосовує право.

Щоб зрозуміти сутність права, необхідно відповісти на деякі питання.

Яке місце належить права в системі соціальних норм? Правові норми посідають головне місце серед усіх соціальних норм. Крім права,

соціальними нормами також є звичаєві норми, норми моралі, традиції. Як правило, саме правові норми є загальнообов’язковими, за їх недотримання передбачається реальне покарання.

Сучасні держави віддають перевагу правовим нормам, а не якимось іншим.

Чи існує різниця між природними законами і законами людей? Безумовно, існує. Насамперед, різниця криється в тому, хто створив і впровадив певні норми.

Якщо творцем законів природи є сама природа, як сила, яка непідвладна людині, то ось закони людей створюють люди, грунтуючись на недосконалості взаємовідносин між людьми і життєвому досвіді всього людства в

цілому.

В Україні існує безліч пам’яток права, зокрема, Руська правда, збірник норм Магдебурзького права, Литовські статути, Березневі статті авторства Богдана Хмельницького, збірник права, за яким судився малоросійський народ, універсали УЦР, тимчасові закони УНР і ЗУНР, конституції УРСР радянського часу, декларація про суверенітет, акт проголошення незалежності, а також Конституція. Всі ці акти дають вичерпне розуміння розвитку права України.

Чи пов’язані між собою право держава і яким чином? Безумовно, пов’язані, причому надзвичайно сильно, адже без держави право фактично неможливо уявити, зворотне теж вірно. Держава створює право, тлумачить і застосовує його.

Звичайно, за умови демократичності держави, держава безпосередньо може впливати народ.

Чи можна уявити сучасне суспільство без права? Ні, неможливо. Якщо право зникне, зникне і закон, як похідний елемент права.

У такому разі відносини між людьми не буде нічим врегульовано. Отже, зросте кількість правопорушень і навіть злочинів, а ті люди, які їх здійснюють, зможуть повною мірою уникнути належної відповідальності за свої діяння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Що таке право і навіщо воно потрібно в суспільстві?”