Що таке силабічний вірш?

Повторення однакової кількості складів у віршовому рядку, тобто рівноскладовість,- головна ознака силабічного вірша. Наприклад:

Что мні ділать, я не знаю,

А безвістно погибаю:

Забріол в ліси непроходні.

В страни гладні і безводні;

Атамани і гетьмани.

Попал я в ваші обмани.

Ф. Прокопович

Наведений уривок з поезії “Запорожець кающийся” написаний 8-складовим віршем. Найбільш поширений в українській поезії 11-складовий і 13-складовий вірш з цезурою (паузою) після шостого або сьомого складу. Так, ода “Епінікіон”

(“Пісня перемоги”) Ф. Прокоповича – це 13-складовий вірш з цезурою (умовне позначення цезу-ри//) після 7 складу:

Кое убо торжество,// кий лик будет равний

Сей побіді? Тебі же, // монархо державний,

Что в дар твоя Росія // принесет і кія

Возпоєт пісні? Ібо // побідити свія

Коїм-либо образом // дивно би всім діло.

Було, яко в повістєх // славимого зіло.

Розташування наголошених складів у силабічних віршах не відіграє суттєвої ролі. Проте і в них є постійні наголоси, які стоять у визначеному місці,- в кінці вірша і перед цезурою. Це так звані акцентні константи.

Однак вони не основна, а вторинна ознака.

В українській силабіці обов’язкова рима, як правило, парна, жіноча (знаю – погибаю, непроходні-безводні).

Отже, рівноскладовість, наявність цезури, парного римування, здебільшого жіночих рим, акцентних констант – найхарактерніші ознаки силабічного вірша.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке силабічний вірш?