СИЛЬВЕСТР

СИЛЬВЕСТР (р. нар. невід. – 1123) – літописець, церковний діяч, ігумен Видубицького монастиря.

З 1118 р. – єпископ переяславський, автор Другої, так званої Лаврентіївської, редакції (переяславського зведення) “Повісті врем’яних літ”. У приписці, що йде в кінці записів за 1110 р., зазначено: “Игумен Силивестра святого Михаила написах книгы си Летописец, надеяся от бога милость прияти, при князи Володимире, княжащю ему Киевe, а мне в то время игуменящю у святого Михаила, в 6624 индикта 9 літа” (1116). Цю приписку тлумачили по-різному.

Найпоширеніша

думка О. Шахматова про Сильвестра як укладача другої редакції “Повісті врем’яних ліі” (перша, здійснена Нестором, не збереглася). І. Срезневський вважав Сильвестра співавтором “Повісті врем’яних літ”, котрий звів літописну частину Нестора з історичними оповіданнями про Києво-Печерський монастир. Цю думку підгримував і М. Костомаров. М. Присєлков вважає, що Сильвестр переробив заключну частину літопису, починаючи від 1093 р., аби підкреслити роль Володимира Мономаха, прихильником якого він був. М. Грушевський наполягав на тому, що Сильвестра не варто виключати з історії нашого літописання
і зводити його працю до простого “переписування”, як це зробив М. Алешковський.

Л. Махновець зазначає, що Сильвестр “можливо, лише переписав “Повість минулих літ”. А. Кузьмін висунув гіпотезу, що Сильвестр – учень ігумена Києво-Печерського монастиря Феодосія, і приписує йому значний обсяг редакторських доповнень, зокрема статті з історії Печерського монастиря. За версією Л. Мюллера, Сильвестр – редактор “Повісті врем’яних літа, який довів її виклад до 1115 р. Так само розцінював його вклад у літописання М. Возняк: “Він виготовив копію “Печерського літописного зводу” для свого монастиря”.

Літ.: Срезневский И. И. Статьи о древних русских летописях (1853 – 1866). СПб., 1903; Шахматов А. А. Повесть временнмх лет. Пг., 1916. Т. 1; Грушевський М. С. Історія української літератури: У 6 т. К.; Л., 1929.

Т. 2; Присєлков М. Д. История русского летописания XI – XV вв. – Л., 1940; Алешковский М. X. Повесть временнмх лет. Судьба литературного произведения в древней Руси. М., 1971; Кузьмин А. Г. Начальний этапы древнерусского летописания. М., 1977; Літопис Руський / Передмова і перекладі. Махновця.

К., 1989; Возняк М. Історія української літератури // У 2 кн. Л., 1992. Кн. 1.

П. Білоус


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СИЛЬВЕСТР