Синоніми до слів на літеру Ш

ШАБЛОН зразок, штамп, трафарет, стереотип, книжн. (про неоригінальність) банальність.

ШАБЛОНОВИЙ шаблонний, штампований, стандартний, трафаретний, стереотипний.

ШАБЛЯ палаш, меч, шпага, клинок, шашка, заст. домаха (у Шевченка).

ШАЛЕНИЙ ошалілий, навісний, навіжений, підсил., прям. і перен. нестямний, несамовитий, ошаленілий; біснуватий, скажений, осатанілий.

ШАЛЕНСТВО шал, шаленість, (у вищій мірі) навіженість, несамовитість, оскаженіння, скаженість, біснуватість.

ШАНОВНИЙ поважаний, поважний, гідний, поштивий, (до духовних осіб)

чесний, велебний.

ШАНУВАЛЬНИК цінитель, цінувальник, поцінувальник, (давнє) поклонник.

ШАНУВАТИ ушановувати, поважати, цінувати, схилятися перед ким (вищою мірою) обожнювати, книжн. боготворити, богоговіти.

ШАР верства, пласт, товща, прошарок, (геологічні відкладення) нашарування, напластування.

ШАРПАТИ торгати, смикати, сіпати, торсати, (висмикуючи щось) скубати, підеш, драти, дерти, рвати, (пасмами) микати.

ШАРПАТИСЯ пручатися, рватися, сіпатися, торсатися, (неспокійно) шамотатися.

ШАРФ шалик, кашне.

ШАХРАЙ крутій, махляр, аферист, (під час гри в карти) шулер, діал. ошуканець.

ШАХРАЙСТВО обдурювання,

розм. крутійство, книжн. афера, махінація, діал. ошуканство, циганерія.

ШАХТАР вугляр, гірник.

ШВЕЦЬ чоботар.

ШВИДКИЙ скорий, бистрий, прудкий, (спрямований різко вперед) стрімкий, розм. хуткий, жвавий, (більшою мірою) бурхливий, невпинний, (про роботу, що здійснюється швидко) рухливий.

ШВИДКІСТЬ скорість, бистрота, хуткість, прудкість.

ШВИДКО скоро, бистро, хутко, шпарко, жваво, стрімко, розм. стрілою, чимдужче// семимильними кроками, з вітром навздогін, на всіх парусах.

ШЕЛЕСТ шарудіння, шемріт, шелестіння, шурхіт, розм. (ніби шукаючи) шемрання, шамотня.

ШЕЛЕСТІТИ шурхотіти, шарудіти, (ніби шукаючи) шемрати, шалапотіти.

ШЕПЕЛЯВИТИ шамкати, шамкотіти, шамотіти, шавкотіти.

ШЕПТАТИ шепотати, пришіптувати, нашіптувати.

ШЕРСТЬ вовна, руно, (переважно у хижаків) хутро, шуба.

ШИБЕНИК розм. шибайголова, одчайдух, зірвиголова, урвиголова, паливода, (не робить нічого шкідливого) капосник, пустун, каверзник.

ШИКУВАТИ вишиковувати, ладнати, вистроювати, розм. лаштувати.

ШИРОКИЙ розлогий, просторий, вільний, привільний, обширний, (про поняття) розтяжний, (про рух) розмашистий, (про дерево) розлогий, розкидистий.

ШЛЮБ одруження, (в церкві) вінчання, вінець, діал. женячка, (родинне життя) подружжя, союз, (лише жінки) заміжжя.

ШЛЯХЕТНІСТЬ аристократизм, благородність, великодушність.

ШМАГАТИ розм.: періщити, хльостати, цьвохкати, сікти, пороти, оперізувати, полосувати.

ШОРСТКИЙ жорсткий, обшерхлий, (із задубілою поверхнею) грубий, кострубатий, зашкарублий, (про шкіру людини) репаний.

ШРАМ рубець, розм. пруг, діал:. згоїна, близна.

ШТАНИ панталони, (широкі) шаровари, (з грубого полотна) холоші, заст. (з полотна) порти, діал.: гачі, ногавиці, ногавки.

ШТОВХАТИ пхати, сунути, відпихати, штовхатися, розм. штурхати, (сильно) тузати, стесати, стусувати, тручати.

ШТУЧНИЙ ненатуральний, неприродний, (у вигляді підробки) фальшивий, несправжній, сурогатний, (про поведінку) театральний, надуманий, позерський.

ШУКАТИ відшукувати, розм. (наполегливо) шарити, шастати, нишпорити, діал.: шпати, шпирати.

ШУМ гомін, шелест, (моря, річки) рокотання.

ШУМНИЙ шумливий, гомінкий, гомінливий.

ШУРИН свояк, розм. шуряк, діал. швагер, жарт, швагро.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Синоніми до слів на літеру Ш