Скорочено “Boa constrictor” Франка

1884 р. повість вийшла окремим виданням під назвою: Boa constrictor. Повість Івана Франка. Накладом редакції “Зорі”.

Львів, 1884. І. Франко у цей час співробітничав у редакції журналу “Зоря”, і видання повісті здійснювалось за безпосередньою участю письменника.

Готуючи твір до друку окремим виданням, І. Франко провів велику роботу по редагуванню журнального тексту: крім стилістичних виправлень та вилучень натуралістичних описів лютування холери в Галичині, а також довгих діалогів, він дописав закінчення, яке має принципове значення

для розуміння образу Германа Гольдкремера.

1905 – 1907 р. Франко повернувся до роботи над повістю, внаслідок чого з’явилася нова редакція твору, яка має істотні відмінності від попередніх публікацій.

Відомі переклади повісті на інші мови. У 1884 р. за окремим виданням, але без доданого закінчення повість перекладена польською мовою і в серпні того ж року надрукована у місячному додатку до журналу “Przegląd tygodniowy życia społecznego literatury i sztuk pięknych” (т. 2, Варшава) під назвою: Boa constrictor, studyum powieściowe. Przekład z rusinskiego.

Przejrzany i uwagami opatrzony przez autora. Переклад здійснив Ф. Щенсни-Дашинський (див. його листи до І. Франка з приводу перекладу

повісті – ф. 3, № 1618, с. 367 – 369).

1897 р. за виданням 1884 р. Фр. Главачек переклав повість чеською мовою (вийшла в серії “Ottova Svetova knihovna”, т. 28 – 29), а 1901 р. за чеським перекладом К. Гельбіх переклав повість німецькою мовою (“Arbeiter Zeitung”, № 47).

1898 р. В. Бонч-Бруєвич здійснив переклад повісті російською мовою. Царська цензура заборонила видавати твори І. Франка, і повість у перекладі В. Бонч-Бруєвича не побачила світу.

Подається за виданням 1884 р. В нашому е-перевиданні ви можете побачити варіанти тексту з першодруку, скориставшись блоком управління варіантами.

” Przegląd tygodniowy ” – польський прогресивний журнал, виходив у Варшаві в 1866 – 1905 рр.

Щенсни-Дашинський Фелікс (1864 – 1890) – один з учасників раннього соціалістичного руху в Галичині, публіцист, перекладач, товариш І. Франка.

Главачек Франтішек (1876 – 1972) – чеський громадсько-культурний діяч, знайомий Франка, дослідник, перекладач і пропагандист його творів, активний учасник боротьби проти фашистських окупантів в Чехословаччині.

Гельбіх Карл – лікар. За свідченням Ф. Главачка, загинув у концентраційному таборі під час другої світової війни.

” Arbeiter Zeitung ” – центральний орган соціал-демократичної партії Австрії, з 1905 р. – центральний орган соціалістичної партії Австрії. Виходить у Відні з 1889 р.

У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Слід знати, що детективна історія загибелі Івана Півторака, над якою розмірковують усі персонажі повісті, повністю розкрита в іншому творі І. Франка – другій редакції повісті “Ріпник”. Темі морального перевороту в душі єврея-експлуататора присвячено також оповідання “Як Юра Шикманюк брив Черемош”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Скорочено “Boa constrictor” Франка