Словник літературознавчих термінів – літературозначий довідник визначень

Стаття – науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі чи газеті. Один із найпопулярніших публіцистичних, літературно-критичних жанрів періодики; своєрідне дослідження важливої суспільно-політичної чи літературної теми. Для С. характерне висвітлення конкретних питань з необхідним їх теоретичним осмисленням.

С літературно-критична – досить широке за охопленням матеріалу і порівняно глибоке за аналітичним проникненням у художні твори дослідження, де висвітлюється певне явище письменства. Вона включає в себе характеристику осмислюваних літературних явищ чи процесів, оцінні підсумки, зауваження чи побажання, що випливають із зробленого аналізу. Зміст, форма, спосіб організації і манера викладу матеріалу дають підстави детальніше скласифікувати цей жанр.

Виділяють С. проблемні, полемічні, оглядові, ювілейні, С-діалоги, літературно-критичні, есе.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Словник літературознавчих термінів – літературозначий довідник визначень