Сутність поняття “бароко” – БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ

ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

§ 2. БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ

Ми осягаємо істину не лише розумом, а и серцем.

Саме серцем ми пізнаємо перші принципи,

І марно розум, не маючи в них опори, силкується їх спростувати.

Б. Паскаль

Людині XVII ст. відкрилася сила власного розуму, її внутрішніх можливостей. Вона намагалася проникнути в глибини світу і своєї душі, та чим більше пізнавала, тим більше натрапляла на загадки й суперечності. Світ у людських уявленнях утрачав єдність і гармонійність.

Він прекрасний у своїй безмежності, але що таїть у собі ця безмежність – невідомо.

Цей складний і суперечливий світ, сповнений реального трагізму, боротьби різних начал та стихій, і спробувало осягнути мистецтво бароко.

Сутність поняття “бароко”

Слово “bаrrоссо” (бароко) існувало в кількох мовах – португальській, італійській, латині, іспанській – задовго до того, як ним почали позначати мистецький напрям, і мало кілька різних значень: перлина неправильної форми; вид фінансової операції; найменування силогізму (логічного доказу, який складається з трьох частин). Об’єднував же

такі різні значення слова “бароко” його непрямий зміст: “дивний”, “неправильний”, “химерний”. До мистецьких явищ (музики, архітектури) це слово почали застосовувати у другій половині XVIII ст., а до літератури – лише у XIX ст.

У сучасному мистецтвознавстві та літературознавстві словом “бароко” позначають стиль у мистецтві XVII століття, художній напрям цієї доби й саму епоху.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність поняття “бароко” – БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ