Своєрідність образу Прометея в поезії Байрона “Прометей”

Как ты, в тоске, в мечтах упорних

И человек, отчасти Бог.

Байрон. “Прометей”

Вірш Байрона “Прометей” уперше був надрукований 1816 року. “Есхіловим Ирометеєм я в хлоп’ячі роки глибоко захоплювався, – писав автор вірша вишівцю Дж. Меррі. – Прометей завжди так панував над моїми думками, що мені чітко уявити його вплив на все, що я написав”.

Вірш Байрона не є варіацією на тему трагедії Есхіла або міфу про Прометея. Як і в усій ліриці романтичного англійського поета на перше місце висунуті особисті переживання і

думки ліричного героя, викликані образом титана Прометея, його подвигом в ім’я людства.

Враження від першого знайомства з Есхіловим Прометеєм такі сильні, що і дотепер ясно бачить “в горах утес, орел, оковы”.

Вірш Байрона, що складається з трьох частин, побудований як прямому зверненні автора до титана Прометея. Воно сповнене захоплення, співчуття і розуміння.

Титан! Что знал ты?

День за днем борьбу страдания и воли,

Свирепость не смертельной боли,

Небес бездушных окоем,

Ко всем глухой Судьбы десницу,

И ненависть – земли царицу:

Все то, что правит средь живых

И с наслажденьем

губит их…

Страждання Прометея, його стійкість у випробуваннях долею, гідність, з якою він несе свій хрест, – все це робить титана ближчим до простих смертних, ніж до Богів, які суворі і нещадні до людини, байдужі до її страждань, ненависті, що панує на землі, Прометей протиставив доброту.

В ньому і полягає його “злочин”, за який він приречений на страшні муки.

Але навіть своїм стражданням Прометей дав людям сувору, але необхідну( науку:

Сумел так мужественно ты,

Так гордо пронести свой жребий,

Противоборствуя Судьбе,

– Ни на Земле, ни даже в небе

Никем не сломленний в борьбе,

Что смертним ты пример явил

И символ и судеб, и сил.

У відчайдушному протиборстві Прометея Байрон бачить значення людського життя, його шлях до щастя.

Чем бунт его – не торжество?

Чем не Победа – Смерть его?

Такими рядками закінчує поет свої роздуми про богоборця Прометея, що втілив у собі кращі риси людини: доброту, готовність до подвигу і самопожертви в ім’я людей, стійкість у боротьбі, гідність і гордість. Прометей своєю долею показав людям їхній довгий і тяжкий шлях до щастя. А сама боротьба за нього на багато століть стане змістом і значенням їхнього життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Своєрідність образу Прометея в поезії Байрона “Прометей”