Свято Водохреща – святкування переходу сонця в сузір’я Водолія

Подекуди на українських землях збереглися окремі зразки чи елементи водохресних пісень – творів, які виконувались на свято Водохреща – святкування переходу сонця в сузір´я Водолія – день богині води Дани чи божества сонця Ярдана. За співзвучністю назв та під впливом християнства це свято отримало назву Йордану. Давньослов´янські язичницькі племена святкували цей день поблизу водоймищ особливими магічними ритуалами, метою яких було звеличити божества та духи води, задобрити їх, накликати їхню прихильність та допомогу. Окремі

уривки водохресних пісень разом із пізнішими християнськими нашаруваннями донесли ряд поширених у них образів – води, Дани, річки, криниці, місяця; та мотивів – освячення води, замовляння до місяця чи води, виконання із водою певних магічних дій:

Ой на леді, на Йордані

Там Орися біль білила,

Святять воду три янголи.

Рум´янеє личко мила,

Йордан воду розливає,

До місяця говорила:

Ворон коні напуває.

“Ой місяцю, місяченьку,

Освіти ясно криниченьку…”

За старим звичаєм водохресні дійства (як і всі інші язичницькі святкування) проводились вночі до сходу сонця, де важливого

значення набував місяць. Перед сходом сонця набиралась і так звана “непочата вода”, якою кропились оселі та господарство. Цей обряд нагадує ритуальне посівання і несе те ж символічно-змістове навантаження: родючість і процвітання.

Церква, яка на слов´янських та інших європейських землях пішла на компроміс із давніми віруваннями, перейняла ряд язичницьких ритуалів та обрядових дій, закріпивши їх церковним каноном.

Щодо сучасного розвитку народнопісенних жанрів зимового циклу варто відзначити той факт, що, як усі жанри, які втратили своє магічно-міфологічне підгрунтя і позбулись ореолу сакральності, колядки, щедрівки та посівальні пісні також часто набувають гумористичних ноток. Такі Твори веселого характеру нерідко виконуються дітьми:

Коляд, коляд, колядниця,

Або: Я маленький сівачок.

Добра з медом паляниця.

Дайте гроші в кулачок.

А без меду не така,

Не давайте копійки,

Дайте, дядьку, п´ятака.

Бо діряві кишеньки,

А давайте паперові, –

Будьте газди гонорові!

Але ця тенденція не поширюється на пісенні твори християнсько-біблійного змісту, які не втрачають свого духовного значення Вертепна Драма зародилась у другій половині 17 ст. у середовищі студентів-спудеїв Києво-Могилянського колегіуму (згодом академії)- Зокрема М. Маркевич вважає, що її походження можна відне-й до часів гетьмана Конашевича-Сагайдачного, до 1600-1620 pp.; україно-польський етнограф Еразм Ізопольський стверджує, що вертеп на Україні виник і поширився у 1591-1639 pp. Існує значна кількість документів початку 17 ст. із записами стосовно українського вертепу (як видатків на декорації тощо). Це дає підставу твердити, то вже на початку 17 ст. звичай вертепної драми був загально відомий по всій Україні (хоча найдавніші записи текстів вертепної драли, Щ° дійшли до нас, відносяться лише до другої половини 18 ст.). В народі вона носила назву Вертеп (подекуди – Трон, Райок тощо). Спершу її основними темами, мотивами та образами були виключно християнсько-біблійні; сюжетна основа – повністю запозичена з євангельських оповідей про народження Христа, Його вітання пастухами, які від ангелів почули цю хорошу новину, принесення дарів Святій Дитині трьома царями із далеких земель та переслідування Ісуса жорстоким царем Іродом; знищення Іродом дітей з метою вбити новонародженого Ісуса – Царя світу та плач Рахілі за вбитими немовлятами. Вертепна драма виконувалася студентами, які ходили від оселі до оселі, і мала на меті звеличити народження Спасителя, а також – поширювати християнське вчення та віру серед простого народу, для якого були недоступними або малодоступними книги Святого Письма.

Головними образами тут були новонароджений Ісус, його Мати Марія, Йосип, пастухи, ангели, Ірод, його воїни, та інші. Тому І. Франко чітко розмежовує народний язичницько-світський театр скоморохів та вертеп, джерела їх походження, вважаючи, що вони “не мали нічого спільного”.

Дія у цих театральних творах супроводжувалась виконанням біблійних колядок чи духовних пісень. Часто біблійна вистава була лише частиною вертепного дійства, другою частиною якого були театральні сценки на світську тематику із відтворенням елементів Життя простих людей. Ці епізоди із народного життя, які, як правило, носили гумористично-сатиричний характер, стали основою виникнення та поширення народної драми, у якій розігрувалися суспільно-побутові Теми, імітувалися сценки селянського чи козацького побуту, процеси праці, у жартівливому тоні розповідалось про дотепні випадки з життя. Головними персонажами цих народних комедій були селянин, мірошник, корчмар, циган, козак, дід та баба тощо. Згодом театральна традиція була підхоплена у народному середовищі.

Перенісшись на грунт народних драматичних дійств, вертепна Драма значно видозмінилась, поєднавши у собі елементи студентської біблійної та простонародної вистав, а подекуди – й вкраплення із Фдницьких містерій (образи кози, смерті, нечистої сили, духів та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Свято Водохреща – святкування переходу сонця в сузір’я Водолія