Сюжетно-композиційні особливості драми Івана Кочерга “Ярослав Мудрий”

1. “Ярослав Мудрий” – своєрідне явище в українській драматургії (у ньому зміст

І форма перебувають в гармонії):

А) ідея п’єси (“нелегке і часом болісне шукання правди і мудрості життя разом з народом на користь вітчизні”);

Б) жанр п’єси (І. Кочерга задумав “Ярослава Мудрого” як історичну трагедію, але через ідеалізацію самого образу князя авторові не вдалося досягти трагедійного звучання).

2. Самостійні сюжетні лінії п’єси:

А) жадоба помсти Ярославу у Микити і розуміння його державотворчої, патріотичної

діяльності:

(… пізнав так близько розум дивний

Мудрішого з усіх земних царів.

Пізнав того, хто не лише в добрі,

А навіть в злі і хибах все ж нехибний,

Немов насправді вишнього рука

Його веде до правди в помилках!);

Б) ставлення Журейка до Ярослава (зводить храми, захищає людей, має особисту образу на Ярослава, але ця образа не затьмарює розум парубкові, і він розуміє, що князь прагне єдності Руської землі);

В) жорстоке рішення Ярослава

(… Ні, годі вже вагань і милосердя!

Вразити треба гідру навісну…

У монастир замкну я Інгігерду

І Коснятину голову зітну).

3. Образ Ярослава

Мудрого – образ борця-патріота.

4. Глибокий зв’язок п’єси з історією (дає непересічні мистецькі результати):’;

А) символізм назв (передає гармонію краси поетичної форми)’

Б) чергування високої патетики та комічних, ліричних і драматичних сцен (пластика і афористичність мови роблять твір привабливим).

5. Історична п’єса “Ярослав Мудрий” разом із зображенням історичних подій осмислює загальнолюдські цінності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сюжетно-композиційні особливості драми Івана Кочерга “Ярослав Мудрий”