Тема 18. Василь Стефаник (1871 – 1936) – Літературний процес кінця XIX – початку XX ст

10 клас

III. Нова українська література

Літературний процес кінця XIX – початку XX ст.

Тема 18. Василь Стефаник (1871 – 1936)

Василь Семенович Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели.

З ім’ям Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризувалася пошуками в передачі найтонших, найскладніших почуттів душі людини. Письменник художньо осмислював певні сторони психіки людини, з різних точок зору говорив кількома голосами від себе, від імені інших персонажів твору. Новеліст майстерно

передає переживання особистості через експресивність мовлення.

Тому В. Стефаника називають експресіоністом у мистецтві слова.

Біографічні відомості

14 травня 1871 р. – народився Василь Семенович Стефаник в с. Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області).

Навчався три роки в рідному селі, три роки – у Снятині.

З 1883 р. – навчався в Коломийській гімназії, відкрив в рідному селі читальню, організував вшанування пам’яті Т, Шевченка, входив до таємного гуртка гімназистів, брав участь у громадському радикальному русі, публікував статті у львівському журналі “Народ”.

За активну діяльність Стефаника було виключено з гімназії.

Навчання продовжив у Дрогобицькій гімназії, де познайомився з І. Франком.

З 1892 р. навчався на медичному факультеті Краківського університету. У цей період починає писати.

З 1897 р. новели Стефаника з’являються в чернівецькій газеті “Праця”, львівському журналі “Літературно-науковий вісник”.

1899 р. – збірка новел “Синя книжечка”.

1900 р. – “Камінний хрест”.

1901 – 1901 р. – “Дорога”,

1904 р. одружився, жив у с. Стецевій поблизу Русова, займався хліборобством. Стефаника обрали депутатом віденського парламенту,

1910 р. – разом з дружиною і трьома синами переїхав до рідного села.

1914 р. – смерть дружини, початок війни дають новий поштовх для творчості (новели “Діточа пригода”, “Вона – земля”, “Марія”, “Сини” відбивають трагічне лихоліття, гострі проблеми національної долі українського народу).

1926 р. збірка “Земля”, до якої увійшли новели, написані після 1914 р.

1926 – 1927 рр. у Києві та Львові відзначають 30-річчя літературної діяльності В. Стефаника.

В останні роки життя часто хворів.

7 грудня 1936 р. В. Стефаник помер.

Огляд творчості

Василь Стефаник казав, що у своїх новелах він показав радісне життя рідного народу, “страшне” в ньому, передав свої болі, “горіючи, і кров зі сльозами мішалася”.

“Новина”

Новела увійшла до збірки творів “Синя книжечка” (1899) і стала одним з найхарактерніших зразків української соціально-психологічної новели саме стефаниківського типу. Визначальні риси твору: драматична загостреність конфлікту, психологізм у розкритті внутрішнього світу людини, лірична схвильованість, акцентування характерної деталі, надзвичайна стислість зображення; особливістю композиції є порушення усталених форм побудови твору (починається із розв’язки); побудована на основі реальних подій, що сталися в одному українському селі.

Тема – убивство батьком-удівцем своєї дитини через відсутність змоги прогодувати її.

Персонажі новели: Гриць Летючий, його малолітні доньки – Гандзя й Доця.

Зміст: на початку твору автор ставить читача перед фактом, що Гриць Летючий утопив свою меншу малолітню доньку Доцю в річці Прут. Далі письменник головну увагу зосереджує на психологічному вмотивуванні дій Гриця. Сюжет новели оснований на показі тих змін, що відбуваються в психиці селянина.

Герой твору страждав два роки, не міг як слід доглянути за малолітніми дітьми, і ніхто не допомагав йому в біді, сім’я жила в голоді й холоді.

“Камінний хрест”

За жанровими ознаками – оповідання, але за аналогією до багатьох інших творів письменника його вважають новелою.

Історія написання: написано під враженнями від масової еміграції галицького селянства за кордон.

Ідейно-художній зміст.

Письменник вказував на причини еміграції, зумовленої соціальною несправедливістю, неосвіченістю безправних селян.

Тема: прощання Івана Дідуха із сусідами у зв’язку з його виїздом до Америки. Письменник уважно досліджує суспільні процеси, які змусили хлібороба залишити рідну землю.

Композиція

Експозиція – перший розділ, що знайомить читача з долею Івана Дідуха (працював виснажливо на кам’янистому горбі, що дістався у спадщину; героя прозвали Іваном Переламаним через те. що праця зігнула його в дугу).

II – VII розділи – епізоди сповіді героя перед сусідами за своє життя. Усі монологи Івана (як засіб індивідуалізації персонажа) обертаються навколо образу горба, на якому встановив на пам’ять землякам камінний хрест з вибитими іменами.

Образ камінного хреста символ страдницької долі селянина, який усе життя гірко працював на землі і все одно змушений її залишати, бо вона не спроможна його прогодувати.

“Марія” (1916)

Новела присвячена світлій пам’яті Івана Франка. У ній роздуми В. Стефаника про долю народу, його складні шляхи до визволення з-під колоніального гніту. У творі виведено образ селянки, трьох синів якої забрала світова війна, що впродовж кількох років несла смерть мирному населенню Галичини.

У новелі увага приділяється зображенню психологічних переживань матері з приводу вчинків, ставлення до подій (коли йшлося про найсвятіше – Україну, мати вмовляла синів залишитися з нею; героїня осмислює, що вона цим образила дітей). Стефаник передає відчуття патріотичного піднесення галицької молоді, процес становлення національної самосвідомості матері-селянки.

“Сини” (1922)

У новелі передано горе старого батька Максима, який благословив обох своїх синів на боротьбу за ідеали України і втратив їх назавжди.

Письменник передає переживання героя через спогади тих днів, коли сини йшли воювати. Батько звертався до старшого сина Андрія: “Сину, та є ще в мене менший від тебе, Іван, бери і єго на це діло; він дужий, най вас обох закопаю у ту нашу землю, аби воріг з цего коріня її не віторгав у свій бік”.

Автор акцентує увагу на громадянському подвигу саможертовності батька, який втратив і дружину, і обох своїх синів.

Тест № 23

1. Який літературний жанр пов’язаний з ім’ям В. Стефаника?

А Соціально-психологічний роман;

Б соціально-психологічна повість;

В соціально-психологічна новела;

Г соціально-психологічна драма.

2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства?

А “Камінний хрест”;

В “Новина”;

В “Синя книжечка”;

Г “Сини”.

3. Укажіть, із чого починається твір В. Стефаника “Новина”.

А Портретної характеристики Гриця Летючого;

В портретної характеристики Доці і Гандзі;

В з повідомлення про факт дітовбивства;

Г з опису нужденної обстановки хати Гриця Летючого.

4. Укажіть мотив злочину Гриця Летючого (новела “Новина”).

А Відсутність змоги прогодувати дітей;

Б усе, пов’язане зі спогадами про померлу дружину, має піти з нею в могилу;

В менша дитина все одно хвора, то хай не мучиться;

Г подія приверне увагу односельців, і вони почнуть допомагати бідній родині.

5. Який образ не належить до образної системи. твору В. Стефаника “Марія”?

А Могила Шевченка;

Б пісня козаків;

В портрет Шевченка;

Г камінний хрест.

6. Якою є присвята новели “Марія”?

А Світлій пам’яті Івана Франка;

Б світлій пам’яті Тараса Шевченка;

В Ользі Кобилянській;

Г всім, хто помер, захищаючи Україну;

Д емігрантам.

7. Назвіть твір В. Стефаника, фрагмент якого наведено:

“А ти, Мати Божа, будь мойое газдинев; ти з своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках… Ти дала сина одного, а я двох”.

А “Марія”;

Б “Сини”;

В “Камінний хрест”;

Г “Новина”;

Д “Вона земля”.

8. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?

А Портрет Шевченка;

Б кленові листки;

В розрита могила;

Г кров із порізаної на полі ноги;

Д камінний хрест.

9. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г класицизм;

Д реалізм.

10. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:

А у майстерному розкритті теми голодомору;

Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного вжитку;

В у майстерності розкриття соціального конфлікту;

Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя;

Д у глибокому розкритті теми Першої світової війни.

11. Установіть відповідність між героєм і назвою твору Василя Стефаника.

1. Гриць Летючий

2. Максим

3. Іван Дідух

4. Марія

А “Сини”

Б “Новина”

В “Марія”

Г “Камінний хрест”

12. Установіть відповідність між назвою збірки Василя Стефаника й роком її виходу у світ.

1 “Камінний хрест”

2 “Синя книжечка”

3 “Дорога”

А 1899 р.

Б 1900 р.

?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема 18. Василь Стефаник (1871 – 1936) – Літературний процес кінця XIX – початку XX ст