Тема. “ДО БОРУ, ДРУЖЕЧКИ, ДО БОРУ”, “ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ”, “ой матінко, та не гай мене” – весільні пісні

Варіант 1

1. Щоб збудувати нову оселю (“До бору, дружечки, до бору”), по­трібно…

А Посвятити місце, де вона буде зводитися.

Б Чітко виміряти територію її майбутнього розташування.

В Вирубати велику деревину.

Г Мати на це дозвіл Ради.

2. Дерево (“До бору, дружечки, до бору”), яке пропонується вико­ ристати для “заміту”.

А Дуб. Б Клен. В Сосна.

Г Осика.

3. Барвінок у пісні “До бору, дружечки, до бору” названо… А Запашним.

Б Смугастим. В Лікарським. Г Хрещатим.

4. Про що просить брат сестру? (“А

брат сестрицю та й розплітає”) А Не поспішати йти заміж.

Б Приготувати йому вареників. В Спекти весільний коровай. Г Вибілити хату.

5. Запашна квітка, що згадується у цій (“А брат сестрицю та й роз­ плітає”) і попередній пісні.

А Барвінок. Б Васильок. В Троянда.

Г Лілея.

6. З яким проханням Марійка звернулася до сосни? (“Розвий, со­ сно, сімсот квіток”) Щоб та:

А Захистила її від лиха в житті.

Б Надала сімсот квіток.

В Усипала двір своїми голками.

Г Не ховала сонця своїм гіллям пишним.

7. Іванові (“Розвий, сосно, сімсот квіток”) не вистачило квітки че­ рез те, що…

А

Він був відсутній, коли їх роздавала дівчина.

Б їх було дуже мало.

В Для нього квітка – Це його кохана.

Г Вона раптово зів’яла.

8. Марійка у творі “Розвий, сосно, сімсот квіток” порівнюється… А 3 піснею.

Б Сосонкою.

В Сонячним променем.

Г Квіточкою.

9. Де присіла Марійка? (“Летять галочки у три рядочки”) А На лаву біля дружок.

Б Пеньок.

В Зелену травичку вздовж берега річки.

Г Посаді.

10. З приводу чого висловлює жаль Марійка? (“Летять галочки у три рядочки”) Через розставання:

А 3 батьківським подвір’ям.

Б Коханим.

В Рідним краєм.

Г Русою косою та дівочою красою.

11. Дівчина просить матінку (“Ой матінко, та не гай мене”), щоб та її… А Навчила готувати смачні страви.

Б Не гаяла.

В Не обділила приданим.

Г Захистила від лихого ока та злого слова.

12. їхатиме дівчина (“Ой матінко, та не гай мене”) через: А Болотяну місцевість.

Б Гори і долини. В Великі міста. Г Коренисте поле.

Варіант 2

1. Гіллячко у творі “До бору, дружечки, до бору” названо… А Щедрим. Б Славним. В Щирим.

Г Багатим.

2. Якої рослини немає у гілці? (“До бору, дружечки, до бору”) А Мака.

Б Барвінку.

В Василька.

Г Калини.

3. Розплітаючи коси своїй сестриці (“А брат сестрицю та й розплі­ тає”), брат згадує…

А Історії з її дитинства.

Б Квітучу троянду.

В Про цікаві епізоди їх життя у рідній оселі.

Г Як вони разом вперше жито жали.

4. Сестра з сумом промовляє (“А брат сестрицю та й розплітає”), що їй вже не…

А Стрибати через купальське вогнище.

Б Торгувати на ярмарку.

В Випасати худоби.

Г Збирати квітів.

5. Пісня “А брат сестрицю та й розплітає” побудована у формі… А Діалогу.

Б Полілогу.

В Монологу.

Г Довільного віршованого тексту.

6. Кого хотіла наділити Марійка квіткою сосновою? (“Розвий, со­сно, сімсот квіток”)

А Дружок.

Б Сватів.

В Світилок.

Г Бояр.

7. Художній засіб, який найчастіше вживається у пісні “Розвий, сосно, сімсот квіток”.

А Порівняння.

Б Тавтологія.

В Уособлення.

Г Метонімія.

8. Поперед галочок (“Летять галочки у три рядочки”) летіла… А Ворона.

Б Синичка.

В Зозуля.

Г Сова.

9. З яким питанням звернулися дружки до Марійки? (“Летять га­лочки у три рядочки”)

А “Ой чого плачеш, чого жалуєш?”

Б “Чи їла ти, чи пила, що така сумна?”

В “Ой чого засмучена така?”

Г “Звідкіль ідеш, подруго?”

10. Дівчина заплакала (“Летять галочки у три рядочки”), бо: А Не хотіла до шлюбу ставати.

Б Заспівали дружки засватаній героїні.

В Боялася труднощів майбутнього родинного життя.

Г її образили дружки.

11. Доріжка молодої (“Ой матінко, та не гай мене”)… А Небезпечна.

Б Терниста.

В Багата на всілякі труднощі.

Г Далека.

12. Героїня хвилюється (“Ой матінко, та не гай мене”), що під час подорожі…

А Заблудиться і згубиться. Б Може потрапити під дощ. В Не зустрінеться з коханим.

Г Трапиться непередбачуване.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. “ДО БОРУ, ДРУЖЕЧКИ, ДО БОРУ”, “ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ”, “ой матінко, та не гай мене” – весільні пісні