Тема. І. Квітка-основ’яненко. “Маруся” – перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Уперше Василь познайомився з Марусею… А Під час збирання у лісі грибів і ягід. Б Перебуваючи на ярмарку.

В На одному із весіль.

Г Коли вона прийшла по воду до річки.

2. Коханий героїні – сирота, бідний парубок, який працював у місті…

А Шевцем.

Б Свитником.

В Кравцем.

Г Ковалем.

3. Найбільше Маруся полюбляла… А Читати книжки.

Б Відвідувати церкву.

В Господарювати по хаті.

Г Перебувати на вечорницях.

4. На загадку про себе сирота подарував коханій… А Горішки.

Б Намисто. В Хустку. Г Черевики.

5.

Через що Наум Дрот спочатку не дав дозволу на одруження Ва­ силя з Марусею? Оскільки хлопець був:

А Сиротою і дуже бідним.

Б Вимушений йти в солдати.

В Уже засватаний на іншій дівчині.

Г Кріпаком.

6. Церковне свято, яке згадується у повісті. А Вербна неділя.

Б Великдень. В Пречиста. Г Спас.

7. Кульмінацією твору “Маруся”… А Є служба Василя в монастирі. Б Хвороба Марусі.

В Смерть героїні.

Г Страждання Василя через втрату коханої.

8. Кого автор “Марусі” так характеризує: “На вигадки, на при­ кладки – поперед усіх… тільки його й чути, від нього весь ре­ гіт іде”?

А

Василя. Б Наума Дрота. В Левка Цьомкала.

Г Купця-залізняка.

9. Основний конфлікт твору має характер… А Психологічний.

Б Національний. В Побутовий. Г Соціальний.

10. Хто з письменників звернувся до Г. Квітки, написавши: “Ваша “Маруся” так мені про вас розказала, що я вас навиліт знаю”? А І. Котляревський. Б М. Гоголь. В Є. Гребінка.

Г Т. Шевченко.

11. Укажіть хибне твердження.

А Опис поведінки Марусі має фольклорну основу.

Б Устами Наума Дрота Г. Квітка-Основ’яненко першим в українській літературі правдиво висловився про гірку долю кріпаків.

В Процес праці у повісті “Маруся” не описаний, а лише на­звані різні її види.

Г На образах Марусі й Василя позначився вплив сентимен­талізму.

12. Свою героїню повісті “Маруся” Г. Квітка порівнював… А 3 Лаурою.

Б Джульєттою. В Афродітою. Г Венерою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. І. Квітка-основ’яненко. “Маруся” – перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ