Тема. Література українського романтизму. М. Костомаров “соловейко”, Гулак-Артемовський “рибалка”, є. Гребінка “українська мелодія”

Варіант 1

1. Епіграфом до поезії “Рибалка” письменник дібрав слова з твору… А Дж. Байрона.

Б О. Пушкіна.

В Й. Гете.

Г Г. Гейне.

2. Поет на початку твору “Рибалка” зазначив, що його герой… А Мав сумний настрій.

Б Був задоволений результатами рибалки. В Виявляв інтерес до підводного життя.

Г Жив бідно і тому щодня рибалив, щоб прогодувати свою родину.

3. За що героїня дорікала Рибалці? (П. Гулак-Артемовський “Ри­ балка”) Бо він:

А Був необачним і байдужим до всього.

Б Нівечив її рід.

В Не звертав

на неї уваги.

Г Мав неохайний вигляд.

4. Чого бажала отримати русалка від парубка? (П. Гулак-Артемов-ський “Рибалка”)

А Душу.

Б Розум і кмітливість.

В Серце.

Г Обдарованість і геніальність.

5. Героїня (П. Гулак-Артемовський “Рибалка”) пропонує парубку… А Подружитися.

Б Жити як брат із сестрою.

В Одружитися.

Г Викуп аби він не ловив більше риби.

6. О нічній порі під водою можна було спостерігати (П. Гулак-Ар­ темовський “Рибалка”)…

А Блиск зірок.

Б Хороводи риб.

В Бій щук.

Г Полювання акул.

7. З приводу чого дочка чинила опір матері? (Є. Гребінка “Україн­

ська мелодія”)

А Не хотіла їй допомагати обробляти городину. Б Відмовлялася виходити заміж за нелюба. В Бо вимушена була щодня ходити на панщину.

Г Оскільки не поважала її.

8. Важким для молодиці (Є. Гребінка “Українська мелодія”) було… А Готувати обід.

Б Доглядати худобу.

В Спілкування з тими, хто їй не подобався.

Г Працювати на полі під час жнив.

9. Втративши дочку, страждаюча жінка (Є. Гребінка “Українська мелодія”) звернулася до:

А Сил природи. Б Коханої дитини. В Свого серця.

Г Бога.

10. Спів солов’їний (М. Костомаров “Соловейко”) автор характери­зує як:

А Приязнь і любощі.

Б Відвертість і красу.

В Духовну спустошеність і водночас гармонію душі.

Г Здатність людини забути життєві труднощі.

11. Самотньо тьохкав той птах (М. Костомаров “Соловейко”), який сидів…

А На тополі. Б Вербі. В Калині.

Г Ялині.

12. Жаль серце людське проймає (М. Костомаров “Соловейко”), наче:

А Зірки засяють на небі.

Б Перше листячко з’являється на небі.

В Мороз розписує вікна.

Г Крапельки дощові потрапляють у квітку.

Варіант 2

1. Співчутливе тьохкання солов’я (М. Костомаров “Соловейко”) – це…

А Стогін.

Б Плач.

В Квиління.

Г Ридання.

2. Дівчинонька (П. Гулак-Артемовський “Рибалка”), що пливла морем…

А Співала й розчісувала косу.

Б Кликала на допомогу.

В Посміхалась.

Г Була схожою на фею.

3. Колір, який переважає в поезії М. Костомарова “Соловейко”. А Темний.

Б Зелений. В Білий. Г Синій.

4. Літературний жанр твору М. Костомарова “Соловейко”. А Панегірик.

Б Ода.

В Вірш.

Г Поученіє.

5. Блиск води русалка порівнює (П. Гулак-Артемовський “Рибал­ка”)…

А Із льодом.

Б Золотом і сріблом.

В Склом.

Г Дзеркалом.

6. Наприкінці твору парубок (П. Гулак-Артемовський “Рибалка”): А Не виявив бажання замінити земне життя на підводне.

Б Погодився на пропозицію Дівчиноньки.

В Перелякався жіночої істоти з води і втік додому.

Г Вирішив захищати мешканців моря від браконьєрів.

7. Сирітське життя (Є. Гребінка “Українська мелодія”) стара для своєї дочки вбачає…

А У приниженні гідності.

Б Жебракуванні.

В Терпінні нужди.

Г Виконанні роботи за безцінь.

8. Аби мати була веселою (Є. Гребінка “Українська мелодія”), до­ чка ладна…

А Стати монахинею.

Б Втратити власне щастя.

В Терпіти її утиски.

Г Не сперечатися з нею.

9. На прикладі якої риби Дівчинонька намагалася продемонстру­ вати гарне життя в морі? (П. Гулак-Артемовський “Рибалка”) А Щуки.

Б Карася. В Лина. Г Сома.

10. Пісенний танок (М. Костомаров “Соловейко”)чаруючих співців здатний навіть…

А Засвітити райдугу.

Б Сприяти творчим злетам.

В Перелічити зорі.

Г Засвітити ранішню зорю.

11. Веселенькими з води, за словами Дівчиноньки (П. Гулак-Арте­ мовський “Рибалка”), виходили…

А Раки. Б Зорі.

В Дощові Хмари. Г Сонечко і місяць.

12. Парубок, сидячи на узбережжі моря з вудкою (П. Гулак-Арте-мовський “Рибалка”), промовляв до рибок: “Ловіться…” А “Линьок, карасик, щука”. Б “Великі, маленькі!” В “Смачненькі і гарненькі!” Г “Молоденькі, солодкі для милого серденька”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. Література українського романтизму. М. Костомаров “соловейко”, Гулак-Артемовський “рибалка”, є. Гребінка “українська мелодія”