Тема. М. Гоголь. Літературна діяльність. ОПОВІДАННЯ “ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА”

1. М. Гоголь свій Твір “Вечір проти…” називає… А Незвичайною подією. Б Напівлегендою. В Видуманою пригодою.

Г Бувальщиною.

2. Хома Григорович не любив… А Бідних людей.

Б Будь-яких лестощів.

В Переповідати одне й те ж.

Г Тих, хто його критикував і висміював.

3. Кому було адресовано незадоволення оповідача історії: “Плюйте ж на голову тому, хто це надрукував”?

А Учителю. Б Дяку. В Торговцю.

Г Лікарю.

4. На початку “Вечорів…” М. Гоголь критикує… А Ледарів і брехунів.

Б Людей, які не відвідують

церкви.

В Баришників і писак.

Г Діяльність царського уряду.

5. Що означає фраза з твору “москаля везти”? А Збагатитися.

Б Брехати.

В Втратити все, що здобуто впродовж життя.

Г Дорікати комусь про щось.

6. Про яких історичних осіб розповідав дід малому ще Хомі Григо­ ровичу?

А І. Богуна і П. Дорошенка.

Б І. Підкову і П. Сагайдачного.

В Б. Хмельницького й І. Мазепу.

Г П. Полуботка та І. Сірка.

7. Оповідач твору поважав свого діда за те, що він… А Був людиною працьовитою, зі щирою душею. Б Дотримувався заповідей Бога.

В Поважав обдарованих людей.

Г Не любив брехати.

8.

Що дарував Басаврюк дівчатам? А Різноманітні стрічки.

Б Різнокольорові хустки. В Парфуми. Г Квіти.

9. З приводу чого отець Афанасій вирішив покарати представника “нечистої сили”? Оскільки він:

А Не відвідував церкви.

Б Ігнорував служителів Бога.

В Знущався із сільських дівчат.

Г Агітував людей, щоб ті не ходили до храму.

10. Петро Безрідний у творі… А Заможний селянин.

Б Ієрей церкви.

В Шинкар.

Г Наймит козака Коржа.

11. На честь якого святого на селі було збудовано церкву?

А Миколи. Б Пантелія. В Михайла.

Г Афанасія.

12. Хто призупинив розправу Коржа над Петрусем? А Івась.

Б Басаврюк.

В Отець Афанасій.

Г Козаки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. М. Гоголь. Літературна діяльність. ОПОВІДАННЯ “ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА”