Тема минулого України в творчості М. Шашкевича


М. Шашкевич – активний борець за становлення нової літератури і Наддністрянщини – краю, України, що був загарбаний австрійцями. Навчаючись у Львівській духовній семінарії, М. Шашкевич разом із друзями організував літературний гурток “Руська трійця”. Молоді ентузіасти взялися примножувати й поширювати твори рідної мови, вивчати історію України, збирати фольклор – такою була програма студентів-патріотів.

М. Шашкевич непохитно вірив, що прийде час, коли галичани возз’єднаються зі своїми братами з України.

Серед тем, які

порушував М. Шашкевич у своїх поетичних творах, тема минулого України порушується в поезіях “О Наливайку”, “Хмельницького обступлення Львова” .

У вірші “О Наливайку” М. Шашкевич оспівує легендарного керівника козацько-селянського повстання 1594-1596 років проти польської шляхти. Вірш близький до історичних пісень та дум, сповнений романтикою козацької звитяги:

Тоді постиг Наливайко, під ним кінь іграє.

“Гей, молодці, за свободу!” – до них промовляє.

Вздовж списами городили зелені байраки –

Уславляються по степі молодці-козаки.

Із закликом “Гей, молодці, за свободу!”

Наливайко повів у бій козаків. Козацький полк перемагає сорокатисячну польську армію, бо козаки відважно й мужньо б’ються за свободу свого народу. М. Шашкевич співає славу і хвалу тим, хто йде в бій за Україну.

У стилі українських історичних пісень написано й поезію “Хмельницького обступлення Львова”, в якій М. Шашкевич гіперболізує мужність і силу гетьмана, щоб показати, що є в Україні сила, здатна організовувати боротьбу за свій народ, за Україну, звільнити її від поневолення:

Як гетьман Хмельницький шаблею звив,

То й Львів ся поклонив.

Порівнюючи минуле волелюбне життя народу на об’єднаних українських землях із тим, “як сумно нині в нас”, М. Шашкевич писав’у поезії “Згадка”:

Заспіваю, що минуло

Передвіцький згану час,

Як весело колись було,

А як сумно нині в нас!

Отже, М. Шашкевич був першим письменником у Галичині, що писав україн-ською; першим священиком Галичини, який читав проповіді у церкві українською мовою.Тема минулого України в творчості М. Шашкевича